Hãy khoan đóng sách lại: Thi đọc sách mùa hè hiện có những giải thưởng

Chương trình đọc sách mùa hè của HISD có thêm nhiều thi đua

Công ty hợp tác với khu học chánh, myON, vừa thông báo rằng họ sẽ nới rộng việc học sinh truy nhập vào thư viện trực tuyến của họ cho đến 31 tháng Tám, và tặng thưởng cho những học sinh nào đọc nhiều sách nhất và/hoặc dùng nhiều thời giờ để đọc sách nhất. HISD hợp lực với công ty này vào hồi đầu năm để mở rộng việc học sinh truy nhập tài liệu đọc sách trực tuyến.

Những học sinh HISD nào được xếp vào một trong bốn hạng sau đây sẽ nhận được miễn phí một thư viện nhỏ từ Capstone:

• Ba học sinh tiểu học đọc sách hàng đầu (số sách đọc)
• Ba học sinh tiểu học đọc hàng đầu (số giờ đọc)
• Ba học sinh trung học I cấp đọc sách hàng đầu (số sách đọc)
• Ba học sinh trung học I cấp đọc hàng đầu (số giờ đọc)

Trên toàn khu học chánh, ba học sinh đọc sách hàng đầu (số sách đọc) cũng sẽ nhận được miễn phí một “Android tablet” có túi đựng, được thiết kế với “myON offline reading app”.

Vào ngày 14 tháng Bẩy, trên 10,300 học sinh HISD đã đọc tối thiểu một cuốn sách trong trang mạng myON, với trên 4,400 đã đạt chỉ tiêu của học khu là năm cuốn sách trước khi tựu trường vào 25 tháng Tám. Trên 3,800 những học sinh này đã vượt quá mục tiêu đó, với sáu cuốn hay hơn.

Một học sinh chiếm được giải thưởng hạng nhất của học khu là Deborah Weldemichael, một học sinh sẽ lên lớp ba tại trường Tiểu Học Lovett, em đã đọc 218 cuốn và dùng gần 53 giờ đọc sách vào giữa tháng Bẩy. Số giờ đó được chia ra khoảng trên tám giờ mỗi tuần, khởi sự từ tuần đầu tháng Sáu.

Biết thêm về chương trình đọc sách mùa hè của khu học chánh ở đây.