Tiểu Học Brookline giúp đỡ thêm học sinh ELL vào hè này

Trường Tiểu Học Brookline đã tổ chức một cuộc thi văn hóa vào hè này để đem cho 65 học sinh Anh ngữ được chọn ở lớp hai và ba một chút giúp đỡ thêm.

Các giáo chức đề nghị những học sinh được mời để tham dự sinh hoạt này. Các viên chức học đường nói rằng tất cả học sinh đã đậu được theo cấp lớp nhưng cần củng số thêm Anh văn.

Các học sinh này đã đọc trên 2,100 loại sách trên mạng “Capstone Interactive e-books”, và mỗi sách được tính là ½ điểm. Các học sinh đã kiếm được tổng cộng 1,057 điểm. Các học sinh cũng có tổng cộng 328 giờ dùng chương trình Rosetta Stone được đề ra để dạy Anh văn cho học sinh. Ngoài ra, các học sinh sử dụng iStationThink Through Math trong chương trình này.

Nhiều phụ huynh nói họ đã thấy sự khác biệt lớn lao nơi con em sau thách đố này.

“Vì chương trình này, tôi nhận thấy sự cải tiến lớn nơi khả năng tập trung và tự tin của con tôi,” một bà mẹ nói.

Học sinh cũng có cơ hội để nhận xét chương trình này.

“Em thực sự rất thích vì em biết cách đọc nhanh hơn,” một học sinh nói.

“Rất vui,” một học sinh khác nói. “Em học được Anh văn rất nhiều.”