Trả lời những câu hỏi về tựu trường

Chào mừng quý vị và các em đến với niên khoá 2014-2015! Chúng tôi biết, có thể quý vị có nhiều thắc mắc về mọi thứ, từ ghi danh đến chuyên chở đến đồng phục, do đó, chúng tôi tổng hợp thành một danh sách những thông tin thường được yêu cầu nhất. Nếu quý vị có những câu hỏi khác, vui lòng cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới và chúng tôi sẽ để ý đến.

Các Trường

Con tôi phải theo học trường nào trong vùng?
Hãy gọi sở chuyển trường số 713-556-6734 hoặc dùng dụng cụ trên mạng “Find a School”. Quý vị cũng có thể biết bản đồ ranh giới đi học ở đây.

Khi nào và cách nào để tôi ghi danh cho con theo học?
Mỗi trường có ngày giờ riêng. Vui lòng trực tiếp liên lạc với trường để biết thêm chi tiết.

Trường mà tôi dự định ghi danh cho con em thì đã đầy chỗ. Tôi phải làm gì bây giờ?
Vui lòng liên lạc Phòng Chọn Trường số 713-556-6947.

Tôi muốn con tôi theo học một trường khác. Làm thế nào điều đó có thể được?
Vui lòng gọi sở thuyên chuyển học sinh số 713-556-6947. Muốn biết thêm chi tiết, kể cả đơn xin, vui lòng vào đây.

Những dụng cụ học sinh nào mà con tôi cần?
Nếu trước khi tựu trường mà danh sách chưa được phát ra, các giáo chức sẽ cho học sinh biết danh sách này một vài ngày đầu đi học. Vui lòng liên lạc trực tiếp với trường hay giáo chức để biết thêm chi tiết.

Con tôi có cần mặc đồng phục không?
Có thể. Nhấn vào đây để biết danh sách các trường và những đòi hỏi của trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với trường để biết thông tin về đồng phục.

Thời khóa biểu của con tôi là điều nó không muốn. Ai có thể sửa đổi?
Vui lòng liên lạc trực tiếp với trường để được giúp đỡ.

Chuyên Chở

Con tôi có được đi xe buýt học đường đến trường và về nhà không?
Hãy vào trang mạng của sở chuyên chở để biết các điều kiện thích hợp.

Làm thế nào để biết trạm xe buýt của con tôi và giờ này nó cần phải đến đó?
Hãy vào trang mạng sở chuyên chở và dùng dụng cụ tìm kiếm ở cuối trang này. Nếu quý vị cần giúp đỡ thêm, hãy gọi sở chuyên chở số 713-613-3040.

Con tôi theo học một trường magnet. Làm thế nào để tôi xin chuyên chở bằng xe buýt học đường?
Phải nộp đơn xin tại trường của con em. Nếu quý vị cần giúp đỡ thêm, hãy gọi sở xếp giờ và tuyến đường (routing & scheduling) số 713-613-3040.

Các Bữa Ăn

Con tôi có được hưởng bữa ăn trưa miễn phí hay được bớt giá không?
Bữa ăn trưa sẽ được dọn cho mọi học sinh tại 166 trường, bất kể lợi tức của gia đình. Nếu trường của con em quý vị không có trong danh sách đó, quý vị có thể nộp đơn xin bữa ăn trưa miễn phí hay được giảm giá. Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc sở dinh dưỡng (nutrition services) số 713-491-5700.

Thực đơn ăn sáng và ăn trưa có những gì?
Các thực đơn được đăng ở đây.

Con tôi có dị ứng với thực phẩm. Làm thế nào để tôi biết các chất dị ứng có trong thực phẩm của học khu hay không?
Quý vị có thể tìm các món trong thực đơn để biết có chất dị ứng không ở đây.

Linh Tinh

Có chiến dịch chủng ngừa hay phân phát học cụ không?
Chúng tôi có một danh sách những địa điểm chủng ngừa miễn phí ở đây. Về điều kiện chủng ngừa, hãy nhấn vào đây. Về những địa điểm bên ngoài khu học chánh, và thông tin về phân phát dụng cụ học sinh, vui lòng liên lạc với sở sinh hoạt của thị trưởng Houston ở số 832-393-0939.

Làm thế nào để tôi lấy học bạ của tôi/con tôi?
Hãy vào trang mạng của sở sổ sách để biết các chỉ dẫn.

Đâu là những ngày lễ/ngày về sớm trong năm nay?
Hãy xem lịch học sinh của khu học chánh ở đây.

Chính sách chuyên cần của khu học chánh là gì?
Nhấn vào đây để biết về những lần vắng mặt hay đi trễ.

Làm thế nào để tôi xem điểm hạng, bài tập, và phiếu tiến bộ của con tôi?
Vui lòng vào trang học sinh và phụ huynh để biết hay ghi danh vào “Parent Student Connect”, có ở phía bên trái của màn ảnh.

Làm thế nào để tôi biết tin tức mới nhất về những gì đang xảy ra trong HISD?
Hãy vào trang www.houstonisd.org và theo dõi chúng tôi trên TwitterFacebook.

Văn phòng trung ương của khu học chánh mở cửa khi nào, và nó ở đâu?
Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White mở cửa thứ Hai – thứ Sáu, 8g sáng – 5g chiều, trong suốt năm. Trung tâm này tọa lạc tại số 4400 W. 18th St., gần ngã tư đường xa lộ U.S. 290 và vòng đai 610.

Tôi cần giúp đỡ thêm! Tôi có thể gọi cho ai?
Vui lòng gọi trung tâm thông tin của khu học chánh ở số 713-556-7200 để được giúp đỡ thêm.