MỪNG NGÀY TỰU TRƯỜNG!

Khi trên  210,000 học sinh bước vào niên khoá mới hôm nay, có nhiều điều mới lạ đang chờ đón các em.

–          Mọi học sinh tiểu học đều tham gia “Literacy By 3”, thấy có nhiều sách hơn trong lớp và trường để đi kèm phong trào đọc sách mới của khu học chánh.

–          Mười bốn trường tiểu học trở nên các trường song ngữ, bảo đảm các em biết hai thứ tiếng và hai văn hóa. Tổng Giám Đốc Terry Grier dự định đến thăm trường Tiểu Học Shearn, một trong những trường song ngữ mới vào sáng nay.

–          Tám trường trung học II cấp và các trường trong khuôn khổ đang phát động phương cách mới của học khu Linked Learning, hòa hợp sự chuẩn bị đại học và ngành nghề từ lớp K-12.

–          Hai trường trung học II cấp mới, trường “Middle College High Schools”, sẽ hoạt động trong khuôn viên các trường Đại Học Cộng Đồng ở Gulfton và Fraga. Trường Trung Học Jones sẽ bắt đầu chương trình Futures Academy trong các ngành nghề xây cất và y khoa, và trường Trung Học Westbury sẽ trở nên trường đầu tiên của HISD thu nạp một chiều hướng nghiêm ngặt mới của Advanced Placement.

Tiên đoán thời tiết cảnh cáo rằng đây là ngày đầu tiên trong năm nhiệt độ sẽ lên đến 100 độ, lên cao nhất vào khoảng sau trưa, và có thể có sự cảnh báo về phẩm chất không khí.