Thật ngạc nhiên! Học sinh trường Shearn thấy chương trình mới, được gặp ông tổng giám đốc

Trường Tiểu Học Shearn là một trong 14 trường HISD vừa mở đầu niên khoá mới hôm nay là một trường song ngữ, với sự giảng dậy bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và học sinh có được vị khách đặc biệt vào sáng nay.

Ts. Terry Grier đã ghé vào trường khi lớp bắt đầu để chào hỏi học sinh và phụ huynh, và để khích lệ sự hăng hái học hai ngôn ngữ. “Chắc chắn là tôi ao ước phải chi chúng ta đã có được chương trình này khi tôi còn đi học,” ông Grier đã nói với ba người lãnh đạo trường này, họ đã dẫn ông đi thăm trường Shearn.

Marques Foster thật vui thích khi nghe biết về chương trình mới này. Em nói, “Em rất muốn học tiếng Tây Ban Nha. Em biết thật quan trọng khi biết nhiều hơn một ngôn ngữ.”

Với sự tăng thêm 14 trường, bây giờ HISD có 32 chương trình song ngữ, mà nó cung ứng sự thấm nhập ngoại ngữ cho các học sinh nói tiếng Anh và một chương trình song ngữ cho người nói tiếng Tây Ban Nha. Khu học chánh dự định biến đổi tối thiểu một nửa các trường tiểu học thành các trường song ngữ vào 2020, và cung ứng các môn mà sẽ hoàn toàn là tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha ở cấp trung học I cấp.

“Tôi muốn thấy chúng ta đạt đến điểm là một ngày nào đó, chúng ta trở nên khu học chánh đầu tiên đòi hỏi mọi học sinh tốt nghiệp trung học phải thông thao hai thứ tiếng,” ông Grier nói với các hãng thông tấn họ tháp tùng ông trong chuyến thăm này. “Nó sẽ là điều rất tốt coh một thành phố quốc tế như của chúng ta.”

Các nghiên cứu cho thấy rằng học sinh nào ghi danh học hai ngôn ngữ thường trổi vượt hơn chúng bạn về bài thi tiêu chuẩn và bài thi vào đại học, và các em này có thể kiếm được số lương 20 phần trăm nhiều hơn khi là người trưởng thành.

Các trường song ngữ của HISD là:

Trường mới: Anderson, Ashford, Burnet, Coop, Dogan, Garden Villas, Gregg, R. P. Harris, McNamara, Memorial, Osborne, Shearn, Whidby, và White.

Trường hiện có: các trường tiểu học Briscoe, Daily, DeAnda, Emerson, Helms, Herod, Herrera, Kashmere Gardens, Law, Northline, Sherman, và Twain; các trường trung học I cấp Billy ReaganWharton K-8s; BurbankJohnston; và trường Reagan High School. HISD còn có chương trình “Mandarin Chinese Language Immersion Magnet School”.