Quy tụ tại trường Jones: ba trường tách biệt khởi sự niên khoá 2014-2015 dưới một mái

“Chào các em. Các em thế nào?” Tổng Giám Đốc HISD Terry Grier hỏi khi ông đi thăm trường “Jones Futures Academy” vào ngày tựu trường thứ Hai. “Chúng tôi rất hãnh diện về các em – em sẽ học chăm chỉ năm nay chứ?”

Những học sinh hăng hái trả lời, “Dạ!”

Trường “Jones High School” đang cảm được sự phục hồi niên khoá này. Trong khi hiện thời trường là nơi chính thức của “Jones Futures Academy”, trường “South Early College High School” (SECHS) tiếp tục tổ chức những lớp ở trường này, và học sinh các lớp 10 cho đến 12 từ trường “Milby High School” sẽ đi học ở đây trong ba năm tới. Cả hai trường đó đều đang xây trường mới.

Ngày đầu đi học trôi qua cách êm ả. Thử thách lớn nhất trong ngày tựu trường là khi học sinh đến trễ hay không rõ phải đến lớp nào. Cả ba trường— “Futures Academy at Jones”, “South Early College High School” và “Milby High School”— sẽ vẫn giữ là các thực thể riêng biệt trong trường. Mỗi trường có phần cơ sở riêng và ăn trưa vào những giờ khác nhau.

Trường “Jones Futures Academy” là một trường trung học chuyên biệt, giúp học sinh đáp ứng các điều kiện tốt nghiệp trung học trong khi đồng thời kiếm được các chứng chỉ kỹ nghệ, tín chỉ đại học, hay bằng cán sự.

Cùng làm việc với Đại Học Cộng Đồng và các hợp tác viên kỹ nghệ, chương trình “Futures Academy” cung cấp cho học sinh những cơ hội để khởi sự môn học nghiêm ngặt để biết những khả năng kỹ thuật có giá trị. Sau khi hoàn tất chương trình này, học sinh sẽ được tìm kiếm bởi các kỹ nghệ, cũng như học viện cao cấp cho những ai muốn tiếp tục học. Chương trình này được thay đổi đặc biệt để đáp ứng những nhu cầu hiện thời và tương lai của các kỹ nghệ đang phát triển ở Houston trong ngày y tế, kiến trúc, và các lãnh vực HVAC.

Trong khi học sinh từ trường “Jones High School” có ưu tiên để ghi danh vào trường Futures Academy, những học sinh nào không muốn vào chương trình mới này thì được đưa vào các trường trung học II cấp là Worthing và Sterling.

Các hiệu trưởng của ba trường này từng làm việc với nhau và với ban quản trị HISD trong suốt mùa hè để bảo đảm sự chuyển tiếp êm xuôi cho ba thành phần học sinh. Học sinh phản ứng rất tích cực vào hôm thứ Hai. “Khi học sinh thấy rằng chúng ta là anh chị em,” Geovanny Ponce nói, ông là hiệu trưởng của Jones Futures Academy, “các em sẽ trở nên anh chị em của nhau.”

Steven Gourrier, hiệu trưởng trường “South Early College High School”, có cùng cảm tưởng và nói, “Đây là mái trường của mọi học sinh. Các em đến một chỗ mà các em sẽ tham dự trong việc học cho ba năm tới.”

Trường “South Early College High School” từng coi trường “Jones High School” là trường nhà từ 2010, nhưng hy vọng sẽ di chuyển sang cơ sở riêng rộng 57,000 bộ vuông, hai tầng lầu, tọa lạc tại xa lộ Highway 288 và đường Airport, năm tới. Trường SECHS là trường trung học duy nhất trong HISD dậy sớm môn đại học, được ấn định như một trường magnet với trọng tâm là các lãnh vực STEM— “science, technology, engineering, and mathematics”. Các lãnh vực được tập trung là khoa điện toán, kỹ sư nhu liệu, cỗ máy robot, và trí óc nhân tạo (artificial intelligence).

Học sinh từ trường Milby High School là nhóm đông nhất trong ba trường. Trường Milby, nằm trong chương trình bông phiếu 2012 của HISD, sẽ được xây lại trong ba năm. Các học sinh lớp chín trường Milby sẽ học tại trường “Attucks Middle School”, trong khi các học sinh lớp 10, 11, và 12 sẽ ở tại trường Jones trong thời gian xây cất.

“Tổng quát, sáng hôm nay mọi sự đều trôi chẩy,” Hiệu Trưởng Roy De La Garza của trường Milby nói. “Chúng tôi mong đợi sự gia tăng nhân số khi các học sinh khởi sự gửi tin cho nhau rằng mọi sự ở Jones thì ok.”