Học sinh lớp năm biết được sự khác biệt giữa gửi tin “texting”, ngôn ngữ hàng ngày và khoa bảng

Chương trình từ vựng ALIAS giúp học sinh xây dựng khả năng văn hóa, hiểu cách ‘code-switching’ (chuyển mã)

Để học sinh được thành công trong Thời Đại Kỹ Thuật Số, các em phải biết phân biệt giữa những chữ tắt sử dụng trong “texting”, một cách bình dân nói chuyện với chúng bạn, và kiểu cách liên lạc chính thức hơn khi viết tiểu luận ở trường hay phác học một thư báo doanh nghiệp.

Các học sinh lớp năm tại trên ba mươi trường tiểu học HISD không lâu sẽ biết những phân biệt đó khi xây dựng từ vựng năm nay, nhờ ở sự hợp tác mà khu học chánh khuôn đúc với hai nhà giáo dục từ Đại Học Harvard.

Năm nay sẽ là năm thứ hai khu học chánh sử dụng Academic Language Instruction for All Students (ALIAS), được phát triển bởi Nonie Lesaux và Joan Kelly. Nó được đề ra vừa để giúp học sinh học những chữ thường gặp trong khung cảnh học thuật (tỉ như “assume,” “however,” “identify,” “observe,” “critical,” “expert,” “foundation,” và “impact”), vừa để giúp các em hiểu được ý niệm “code-switching” (chuyển mã) hay thích ứng kiểu liên lạc với thành phần cử tọa thích hợp.

“Điều tôi nhận thấy là cách học sinh trả lời những câu hỏi trong lớp thì có khuynh hướng phản ảnh cách chúng viết văn,” bà Fidella Thompson nhận xét, bà là một giáo chức trường Tiểu Học Atherton. “Do đó điều quan trọng là phải biết điều đó từ sớm, để các em có câu trả lời trọn vẹn hơn.”

“Xây dựng sự ý thức này ở học sinh lớp năm thì rất quan trọng,” Giám Đốc Văn Hóa của HISD là Cindy Puryear nói. “Vì ở trung học I cấp, học sinh được mong đợi gia tăng khả năng viết văn và tự giải thích dùng kiểu văn nói. Hầu hết người lớn nào cũng biết là họ không được nói với ông chủ như nói với chúng bạn, nhưng chương trình này sẽ cho biết lý do và đem cho các học sinh những dụng cụ để lý luận vững chắc và bảo vệ lập trường của mình trong những phương cách phải được để ý trong khung cảnh học đường.”