Dụng cụ mới chuẩn bị ngành nghề cung cấp cho học sinh kinh nghiệm công việc

Các giáo chức CTE khảo sát VirtualJobShadow trong buổi huấn luyện giống như làm việc

Ngoài việc thăm viếng truyền thống về công việc, học sinh HISD trong chương trình “Career and Technical Education” (huấn nghệ và kỹ thuật – CTE) không bao lâu sẽ có thể dùng bất cứ máy điện toán hay “tablet” nào ở lớp hay ở nhà để theo dõi các nghề về công nghệ, dầu khí, và các nghề khác có nhiều nhu cầu.

Sở “Career Readiness” của HISD hợp tác với “VirtualJobShadow.com”, một nguồn tương tác để khám phá và hoạch định nghề nghiệp, để giới thiệu học sinh các cơ hội nghề nghiệp, chuẩn bị học sinh lên đại học và đi làm, và gia tăng ý thức về những nỗ lực phát triển việc làm địa phương. Trong niên khoá 2014–2015, dụng c0u này sẽ được cung cấp cho 100,000 học sinh trong chương trình CTE tại 110 trường trung học II cấp của khu học chánh.

“Trong một khu học chánh nhiều lựa chọn, học sinh có trên 40 trường trung học II cấp với trên 150 chương trình huấn nghệ để chọn từ những trường này,” Phụ Tá TGĐ HISD về Huấn Nghệ là Michael Webster nói. “Những lựa chọn như thế đòi hỏi học sinh và gia đình phải được biết rõ về tương lai nghề nghiệp. Còn cách nào tốt hơn để đưa học sinh vào những ngành nghề hơn là những cảm nghiệm công việc, có thật chỉ cần nhấn nút?”

Một vài giáo chức CTE lần đầu tiên biết đến VirtualJobShadow.com trong một khóa về các dụng cụ phát triển ngành nghề trực tuyến và các nguồn năng tại khóa huấn luyện giống như làm việc của sở này. Các chuyên gia chuẩn bị ngành nghề HISD đã đưa tham dự viên đi thăm trang mạng này, với các cuốn video nói về một ngày trong nghề của các chuyên gia từ các công ty như General Motors, NASA, và UPS.

“Các phim video này thực sự đưa học sinh vào vết chân của các nghề này,” giáo chức trường Trung Học Reagan là Michael Shea nói. “Tôi thích sự kiện là những phim video này thường được cập nhật để cho thấy các công nhân thế kỷ 21 làm việc trong thị trường công việc thế kỷ 21. Khi tôi đi học, các phim này và người trong đó dường như quá xa cách với những học sinh. Quý vị không thể cảm thấy liên quan với những người này.”

Shea, người đã quay phim các giáo chức tham dự trong cuộc huấn luyện về công việc, nói ông dự định khích lệ học sinh hãy dùng điện thoại để ghi nhận những kinh nghiệm công việc và tạo thành những cuốn phim video tương tự như được chiếu trong VirtualJobShadow.

Giáo chức Mary Williams của CTE dụng cụ này sẽ cho phép bà cải tiến cách dậy trong lớp quản lý tài nguyên nhân sự tại trường Trung Học  Austin và cho học sinh cơ hội truy cập nguồn năng này theo thời giờ tại nhà, vì mọi học sinh đều có máy điện toán theo chương trình PowerUp của học khu.

“Tôi tin chương trình này sẽ cho học sinh một cái nhìn sâu rộng vào những gì cần có cho những nghề chọn lựa mà họ sẽ thi hành,” Williams nói. “Nhiều lần, tôi thấy rằng học sinh dự định học môn chính trong các lãnh vực vì sự phổ thông, và khi họ lên đại học, họ trở về nói với tôi là họ đã chọn sai. Dụng cụ này sẽ giúp học sinh nhìn vào những gì cần có để theo công việc đó và quyết định, nó sẽ tiết kiệm cho họ thời giờ, tiền bạc, và khỏi chán nản.”