Làm bàn! Mùa “Football” bằt đầu!

Làm bàn! Mùa “Football” bằt đầu!

Học sinh đã trở lại lớp, và mùa “football” 2014 đã bắt đầu!

Mười sáu đội banh trường trung học sẽ ra sân trong trận đấu đầu mùa vào thứ Sáu và thứ Bẩy. Hãy xem lại thời khóa biểu và đến sân vận động để cổ vũ các học sinh thể lực!

Các trận đấu vào thứ Sáu:

Home Visitor Location Time
Lamar Brenham Delmar, 2020 Mangum 7 p.m.
Sam Houston Washington Dyer, 2020 Mangum 7 p.m.
Sterling Davis Barnett, 6800 Fairway 7 p.m.
Madison FB Marshall Butler, 13755 South Main 7 p.m.
North Forest FB Dulles Cowart, 10721 Mesa 7 p.m.
Waller Waltrip Waller, 20735 Stokes in Waller 7:30 p.m.
Huffman Kashmere Huffman, 25400 Willy Lane in Huffman 7:30 p.m.
FB Elkins Bellaire Mercer Stadium, 16403 Lexington in Sugar Land 7 p.m.

Các trận đấu vào thứ Bẩy:

Home Visitor Location Time
Wheatley Yates Delmar, 2020 Mangum 6 p.m.
Sharpstown Westbury Butler, 13755 South Main 6 p.m.
Humble Reagan Turner Stadium, 1601 S. Wilson in Humble 6 p.m.
Lamar Consolidated Westside Traylor Stadium, 4606 Mustang in Rosenberg 6 p.m.