Học sinh về xe hơi trường Sterling được huấn luyện với công ty xe tải

Chương trình xe hơi của trường Trung Học Sterling đang được đẩy mạnh nhờ sự hợp tác với International Trucks of Houston – Kyrish Trucks, công ty này cung cấp cho học sinh việc huấn luyện tại chỗ, và cơ hội làm việc trong công ty.

Công ty này đã nhận năm học sinh vào chương trình này trong một buổi lễ hôm thứ Tư vì sự tận tụy của các học sinh trong thời gian thực tập. Các người lãnh đạo chương trình Chuẩn Bị Ngành Nghề của HISD đã có cơ hội để đi thăm cơ sở làm xe tải và nhìn thấy sự hợp tác qua hành động khi học sinh làm việc cùng với các chuyên viên thợ máy.

“Sau khi em tốt nghiệp trung học, em muốn có một bằng cấp trong kỹ thuật dầu cặn và kiếm được bằng cử nhân trong thương mãi để em có thể làm chủ một cơ sở như thế này,” học sinh trường Sterling là Jemore Buckingham nói.

Các học sinh đã đến thăm trung tâ Kyrish Trucks hai tuần một lần để gặp người dìu dắt của mình trong nhiều lãnh vực của kỹ nghệ xe tải.

“Khi học sinh đến nơi làm việc, các em làm việc trong sở về cơ phận, làm việc sửa chữa hộp số, chẩn đoán hư hỏng, và một số sửa chữa khác,” giảng viên và trưởng ngành xe hơi trường Sterling là John Chilo Sr. nói.

Một khi học sinh tốt nghiệp, Chilo nói các em được bảo đảm một công việc với Kyrish Trucks một khi các em vẫn tập sự ở đây. Kyrish Trucks cũng sẽ trả học phí cho học sinh tại một trường học nghề hay đại học cộng đồng nếu họ tiếp tục làm việc với công ty này tối thiểu từ hai đến ba năm.

“Đây là một hợp tác quan trọng vì chúng tôi chuẩn bị những học sinh để trờ thành người lãnh đạo tương lai và để đáp ứng các nhu cầu trong khu vực,” Chánh Sở Điều Hành của Kyrish Trucks là Duane Kyrish nói như thế.