Tưởng Nhớ: Francis Marcile Hollingsworth (1924–2014)

Nhà giáo dục về hưu này đã đóng góp rất nhiều cho sở khoa học HISD đến nỗi học khu phải đặt tên bà cho trung tâm của mình sau khi bà từ trần. Bà (Francis) Marcile Hollingsworth đã từ trần hôm 26 tháng Chín, 2014, hưởng thọ 90 tuổi.

Hollingsworth, bà đã tham gia Nhóm HISD là một huấn luyện viên khoa học năm 1961, dành 36 năm cho học sinh HISD khi là một giáo chức và sau đó là giám đốc khoa học cho mọi lớp. Bà viết các hướng dẫn học trình và cẩm nang phòng thí nghiệm về hóa học và vật lý của HISD, và chính vì nỗ lực của bà mà HISD đã thành lập sở Oceanography Department, mà đã phát triển thành Living Resource Center (trung tâm tài nguyên sống động).

“Tôi phụ tác cho bà trong một vài năm, và bà đã dậy tôi mọi đường lối,” Barbara Foots nói, bà là người đã tiếp nối bà Hollingsworth làm quản lý sở khoa học của HISD cho đến khi về hưu năm 1998. “Tuy bà là người chịu trách nhiệm, bà không bao giờ làm tôi cảm thấy là bà rất hống hách. Bà luôn để ý đến ý kiến của tôi, và dành thời giờ cho các giám thị và giáo chức để thực sự làm việc với bà về các chương trình khoa học.”

Bà Hollingsworth tốt nghiệp Đại Học Texas ở Austin với bằng cử nhân hóa học. Bà dậy lượng giác cho các phi công trong thời Thế Chiến II khi là một sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ và khởi sự nghề dậy dân sự ở Mexia, Texas, nơi bà sinh trưởng.

Chi tiết tang lễ chưa được biết, nhưng việc chôn cất sẽ tại Nghĩa Trang Tưởng Nhớ Cựu Chiến Binh.