Trường Rodriguez và Wharton là các trường IB mới của HISD

Trường Tiểu Học Rodriguezl và trường “Wharton Dual Language Academy”  vừa được chính thức hoạt động là trường “International Baccalaureate (IB) World Schools”. Sự cho phép này đưa tổng số trường IB trong học khu lên 16 trường.

“Chúng tôi chiếm được tình trạng IB qua sự làm việc tích cực, hợp tác và sự tận tụy của nhân viên, học sinh và phụ huynh,” Hiệu Trưởng Jennifer Day của Wharton nói. “Hành trình này đã đưa trường đến việc thể hiện nhiệm vụ của chúng tôi là tăng cường học sinh để trở nên những người đáng tôn trọng, biết hai thứ tiếng, kéo dài cả đời, là những công dân có trách nhiệm của thế giới.”

“Việc cho phép IB phản ánh sự quyết tâm liên tục của chúng tôi cho thành phần học sinh đa dạng của cộng đồng Gulfton,” Hiệu Trưởng Elena Martinez-Buley của trường Rodriguez nói. “Chúng tôi quyết định khép bớt khoảng cách thành tích học sinh bằng cách cung cấp một học trình nghiêm ngặt, có ý nghĩa, và toàn bộ mà nó sẽ mở rộng kiến thức học sinh và cung cấp cho các em những dụng cụ để trở nên công dân hữu hiệu cho xã hội và trên toàn thế giới.”

Để được phép là trường IB, các trường phải hoàn tất hai thủ tục nộp đơn và chuẩn bị cho cuộc viếng thăm từ nhóm xác nhận IB. Trong thủ tục kiểm toán, các trường có trách nhiệm huấn luyện giáo chức về chương trình International Baccalaureate và cơ cấu. Thủ tục cho phép này có nhiều bước, gồm quan sát lớp, duyệt xét học trình, và phỏng vấn ban giám đốc, học sinh, phụ huynh, đại diện Ủy Ban Giáo Dục, và ban quản trị.

Được thành lập năm 1968, IB là một tổ chức vô vị lợi nhằm cung ứng các chương trình giáo dục nhiều thách đố cho học sinh từ 3 đến 19 tuổi để phát triển trí tuệ, cá tính, cảm xúc, và khả năng xã hội để sống, học hỏi và làm việc trong một thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng.

Các trường tiểu học Durham, Harvard, Northline, River Oaks, Roberts, School at St. George Place, và Twain; các trường trung học Lanier, Fondren, HoggGrady; và các trường trung học Lamar, Bellaire, và Reagan cũng được phép cung cấp các chương trình IB.

Các trường HISD khác vẫn trong tiến trình duyệt xét là: Briargrove, Briarmeadow Charter, Herrera, Poe, và Rusk.