Bay với sự tự tin: Các máy mô phỏng tại trường Sterling chuẩn bị học sinh cất cánh

Một vài phúc sau khi tiếng chuông reo kết thúc một môn học trong ngày, học sinh Jacqueline Vickers của trường Sterling thắt giây an toàn trong một máy bay mô phỏng và chuẩn bị cất cánh.

Với bàn tay đặt trên cần lái, em duyệt lại bảng kiểm soát và nhìn đến màn ảnh trải rộng buồng lái và cho thấy quang cảnh Houston bằng điện toán.

“Em thích mọi thứ về máy bay – khi biết rằng em ở trên không và đang thi hành điều gì đó mà hầu hết người ta nghĩ là không thể được,” Vickers nói trong khi tập bay trong một máy huấn luyện tại trường Sterling.

Các máy mô phỏng Redbirds vừa được thiết kết trong lớp học hàng không của Sterling để cải tiến chương trình magnet khoa học hàng không với các dụng cụ huấn luyện bay cho 60 học sinh. Chương trình này được tài trợ bởi Sở Chuẩn Bị Ngành Nghề của học khu, cho phép học sinh tập bay trước sự thực sự ngồi trên máy bay thật.

Một vài khu học chánh trên toàn quốc cung cấp các máy mô phỏng cho học sinh, và các máy này thường được sử dụng để huấn luyện người lớn. học sinh có thể dùng máy mô phỏng bay từ bất cứ phi trường nào trên thế giới, ghi nhận giờ bay, và xem phim về chuyến bay của mình.

Các máy mô phỏng thì rất giá trị vì chúng đem nhiều cơ hội để hợp tác và học hỏi cho mọi học sinh,” Hiệu Trưởng Edward Mitchell của trường Sterling nói. “Điều này sẽ cho phép học sinh chúng tôi có cơ hội không chỉ giải quyết khó khăn khi bay nhưng còn nhìn đến các dụng cụ và thủy lực ở mức độ tiểu vi.”

Các máy mô phỏng phụ giúp cho học sinh về những gì đã học trong lớp hàng không về kỹ thuật máy bay và chuyên chở, bằng cách cung cấp cho các em cảm nghiệm thực tế và tương tác. Trong máy mô phỏng, học sinh có thể cảm thấy như thế nào khi ở máy bay thật và biết cách kiểm soát sự di chuyển và lướt gió của máy.