Brian Ching là khuôn mặt của Read Houston Read

Đội bóng tròn Houston Dynamo và Dash là những người bảo trợ chính thức của chương trình tình nguyện Read Houston Read của HISD, và khuôn mặt của họ giúp tuyển mộ thêm những người giúp đọc sách.

Brian Ching, cầu thủ lâu năm của đội Dynamo và Đội Tuyển Quốc Gia Hoa Kỳ và bây giờ là giám đốc của đội nữ Dynamo, từng giúp thu tiếng nói thông báo tìm người tình nguyện cho “Read Houston Read”.

Ching dành cả ngày cho học sinh tại trường Rusk gần vận động trường BBVA Compass là nơi đội Dynamo và Dash thao dợt, để đọc cho học sinh nghe và thu thanh thông điệp.

Nó phù hợp với thông điệp “Active Bodies Active Minds” của Đội Bóng Tròn là thể dục, dinh dưỡng, và học hỏi – mà học sinh tích cực là những học sinh tham gia, và việc đọc sách thêm sức cho việc học.

Những người tình nguyện có thể tặng một nửa số giờ hàng tuần trực tuyến hay một giờ đến lớp, và được huấn luyện đầy đủ để đọc một cuốn sách cho học sinh, chia sẻ sinh hoạt có liên can, và nghe học sinh đọc sách. Để biết thêm hoặc để tình nguyện, hãy vào trang Read Houston Read .

Chương trình này là một trong những yếu tố của khởi xướng Literacy By 3 của HISD, nhằm có được tất cả học sinh đọc đúng cấp lớp vào cuối lớp ba.