Duyệt xét sơ khởi chương trình magnet cho thấy sự tiến bộ trong các chương trình tạm – 2 chương trình sẽ được phục hồi

Lưu ý của ban biên tập: Bản tin này đã được chấn chỉnh. Chương trình magnet Allied Health Sciences của Jane Long Academy cũng như của Futures Academy thì không bị ảnh hưởng bởi sự duyệt xét này.

Vào hôm thứ Năm, ban quản trị HISD đã cho biết quan điểm sơ khởi về các chương trình magnet mà sẽ bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn nộp đơn của học khu cũng như tiêu chuẩn học vấn tiểu bang – một thủ tục duyệt xét thường niên được hình thành vào năm 2013.

Sự duyệt xét có hệ thống áp dụng các tiêu chuẩn tối thiểu cho các chương trình magnet để thu hút học sinh từ ngoài khu vực ranh giới. Các trường còn phải đạt được tiêu chuẩn thành tích tối thiểu của học sinh để giữ được tình trạng magnet.

Ba trường mà các chương trình magnet được đưa vào tình trạng tạm thời năm qua sẽ được ra khỏi danh sách tạm thời vì kết quả của sự duyệt xét này, và hai chương trình magnet sẽ bị mất tính cách magnet vì không hội đủ tiêu chuẩn tối thiểu trong hai năm liền. Những trường này sẽ mất tình trạng magnet sau niên khoá 2014-2015.

Trường Tiểu Học Ross sẽ không còn cung cấp chương trình magnet STEM nữa. Chương trình magnet về kiến trúc trong trường Trung Học Scarborough sẽ xế chiều để hỗ trợ các chương trình mới Futures Academy tại những trường đó.

Cả hai trường có thể tiếp tục cung cấp các chương trình hay lớp đặc biệt; các trường chỉ mất danh xưng magnet. Các học sinh magnet hiện thời theo học các trường này sẽ được phép vẫn ghi danh cho đến khi hoàn tất lớp cao nhất của trường.

Thời gian tạm sẽ được hủy bỏ cho ba trường các trườngtiểu họcMacGregor, Pugh, và Helms được đưa vào sự chờ đợi năm qua vì thành tích học vấn. Tuy nhiên, các trường này đã đạt được tiêu chuẩn học vấn tiểu bang năm nay và sẽ tiếp tục các chương trình magnet tương ứng.

Các chương trình magnet vượt quá sức chứa

Các viên chức học khu cũng theo dõi sát các trường có chương trình magnat mà số học sinh ghi danh vượt quá sức chứa của cơ sở. Các nhà lãnh đạo các trường tiểu học Horn và Scroggins, và các trường trung học Reagan, Bellaire, Chavez, và Westside sẽ làm việc với ban quản trị để hình thành kế hoạch giải quyết vấn đề quá đông.

15 chương trình magnet được đưa vào tình trạng chờ đợi

Ngoài ra, khu học chánh nhận biết 15 chương trình magnet sẽ được theo dõi sát trong năm tới. Dựa trên sự duyệt xét sơ khởi, các trường này: tiểu học Burbank, Roosevelt, Carrillo, Twain, Elrod, Roberts, Wainwright, Garden Villas, và Cook, trung học I cấp Gregory-Lincoln Education Center, và Fleming, Burbank, Hartman, Marshall, Welch.

Các chương trình magnet mới được nghĩ đến

Trong khi HISD không còn một số chương trình magnet, khu học chánh cũng hoạch định để thi hành những chương trình mới. Ban quản trị đang trong giai đoạn đầu của việc tìm kiếm các chương trình mới cho những phần của thành phố mà theo truyền thống không có hoặc giới hạn sự chọn lựa magnet. Các hiệu trưởng muốn đưa chương trình magnet hay đặc biệt vào trường mình sẽ được mời tham dự trong tiến trình nộp đơn vào mùa xuân này. Những chương trình được chọn sẽ có thể sẵn sàng cung ứng cho học sinh vào niên khoá 2016-2017.

Hội Chọn Trường “School Choice Fairs” trưng bày các chương trình học khu cung ứng

Nộp đơn vào chương trình magnet của HISD niên khoá 2015-2016 trên mạng sẽ bắt đầu vào thứ Bẩy, 1 tháng Mười Một.Hạn chót nộp đơn để được cứu xét lần đầu là thứ Sáu, 19 tháng Mười Hai.

Trong thời gian này, HISD đang tổ chức một vài tối thông tin cho phụ huynh trên toàn học khu để biết chắc các gia đình được biết về những lựa chọn giáo dục có sẵn cho họ trong niên khoá 2015-2016. Mỗi tối bắt đầu lúc 6g. Bên dưới có đầy đủ danh sách ngày giờ và địa điểm.

Ngoài ra, buổi Giới Thiệu Chọn Trường thường niên được dự trù từ 10g sáng đến 1g trưa thứ Bẩy, 1 tháng Mười Một tại Northwest Mall, 9500 Hempstead Highway, 77092. Các gia đình tham dự sẽ được biết thêm về các chương trình magnet của HISD và thủ tục nộp đơn.

Đêm Thông Tin Phụ Huynh Trung Học I Cấp

  • 16 th. Mười – Walnut Bend Elementary, 10620 Briar Forest, 77042
  • 23 th. Mười – Red Elementary, 4520 Tonawanda, 77035
  • 30 th. Mười – Whidby Elementary, 7625 Springhill, 77021
  • 18 th. Mười Một – Crespo Elementary, 7500 Office City, 77012
  • 3 th. Mười Hai – Shadydale Elementary, 5905 Tidwell, 77016

Đêm Thông Tin Phụ Huynh Trung Học II Cấp