Các giải thưởng thì thú vị hơn một trái táo cho giáo chức

Truyền thống tặng cho giáo chức một trái táo có từ thời di dân, cuộc nghiên cứu cho thấy. Đó là một cách đơn giản, biểu tượng để vinh danh những người chăm chỉ họ thường vận lộn với hơn 50 người trẻ thuộc đủ lứa tuổi trong một lớp học.

Các giáo chức ngày nay đối diện với một tổng hợp phức tạp khác biệt, và cách chúng ta thưởng sự phi thường của họ cũng thay đổi. Trong HISD, chúng tôi cố gắng để trở nên tương xứng về đồng lương và lợi ích để bảo đảm rằng chúng tôi có được một giáo chức giỏi trong mọi lớp, và chúng tôi cung ứng nhiều cơ hội hấp dẫn để phát triển chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo. Các giải thưởng ASPIRE của chúng tôi đã đưa hàng triệu đôla vào tay các giáo chức mà học sinh của họ có tiến bộ học vấn.

Các công ty tận tâm, tỉ như H-E-B, bảo trợ những chương trình hàng năm để thưởng cho những giáo chức ngoại hạng này, và các chương trình tỉ như “Fund for Teachers” bảo đảm những cơ hội phát triển chuyên môn mà nó đã gửi các giáo chức đi khắp thế giới vào mùa hè để đem về kiến thức độc đáo, mới mẻ về lịch sử, ngôn ngữ, khoa học, và văn hóa cho các lớp.

Điều đó đem chúng ta cơ hội để tặng một trong những trái táo tân thời cho một giáo chức đáng kể. Chúng tôi biết có hàng ngàn giáo chức như thế trong HISD – những người cá biệt hóa việc học cho từng học sinh, những người giúp phụ huynh trong nhiều phương cách có suy nghĩ, những người tận dụng kỹ thuật, và những người hợp tác để đưa cách thực hành tốt nhất vào lớp học.

Giải thưởng “Fishman Prize for Superlative Classroom Practice” trị giá $25,000 được rộng mở để đề cử các giáo chức đang hoạt động trong các trường mà tối thiểu 40 phần trăm học sinh thì đủ điều kiện để được ăn miễn phí hay giảm giá. Chúng tôi đã có một số đề cử viên, nhưng chúng tôi muốn quý vị dành thời giờ để đề cử một giáo chức đặc biệt mà quý vị từng gặp gỡ. Hãy được gợi ý từ một khẩu hiệu của Fishman: “Dậy hay thì khó. Đề cử thì dễ.”

Một trái táo bóng láng, dòn thì luôn được đón nhận, nhưng được vinh dự toàn quốc và một giải thưởng lớp là điều mà các giáo chức chúng ta vui sướng ăn. Hãy khởi sự đánh bóng người quý vị đề cử ngay bây giờ.