Ông Grier được chọn là Nhà Giáo Dục của Năm

Hội Đồng Các Trường Thành Phố Lớn đã trao cho Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh Houston Terry Grier giải Nhà Giáo Dục Thành Phố của Năm 2014 vào hôm thứ Năm ở Milwaukee trong đại hội mùa thu thường niên.

Ông Grier được vinh danh vì khả năng gia tăng tiến bộ học vấn tạo được tỉ lệ tốt nghiệp cao, nhất là trong các học sinh người Mễ và gốc Phi Châu, và vì giảm bớt nhiều tỉ lệ học sinh bỏ học, Michael Casserly Giám Đốc Điều Hành Hội Đồng cho biết như thế.

“Tổng Giám Đốc Terry Grier biết cách đương đầu với những thách đố trong vấn đề giáo dục thành phố và ông có sự quyết tâm, kinh nghiệm, và năng lực để vượt qua những trở ngại và cung cấp một giáo dục có phẩm chất cho học sinh,” Casserly nói.

Giải này được trao cho nhà lãnh đạo học đường nào chứng tỏ sự thành công trong các lãnh vực lãnh đạo và quản trị, từng là khí cụ để cải thiện thành tích học sinh trên toàn học khu, cải thiện sự tin tưởng của công chúng vào khu học chánh của mình, và hiện thân của sự chuyên nghiệm và từng tham dự trong hội đồng này.

Năm 2013, HISD đã được trao giải cao quý là Broad Prize for Urban Education, giải này công nhận khu học chánh thành phố đứng đầu quốc gia vì liên lỉ có sự tiến bộ của học sinh và với $550,000 tiền học bổng lên đại học. Ngoài ra, HISD đã thắng gần $30 triệu trong cuộc thi lấy tài trợ của liên bang Race to the Top hồi năm qua, ngân khoản này hỗ trợ công việc của học khu khi đưa các môn học liên hệ với ngành nghề thực tế. Mô hình học hỏi này giúp học sinh khởi sự đại học sớm và khích lệ chuẩn bị ngành nghề qua việc học dựa trên đồ án. Học sinh tìm hiểu khuynh hướng và những sở thích trong đời khi ở trung học I cấp và chú trọng đến việc chuẩn bị cho đại học và ngành nghề ở trung học II cấp.

Ông Grier còn hướng dẫn HISD qua một vài khởi xướng chính yếu:

  • Khu học chánh gia tăng nền văn hóa đại học bằng cách nới rộng các môn Advanced Placement trình độ đại học cho mọi trường trung học II cấp của HISD. Sự thay đổi này đã đưa đến sự gia tăng 74 phần trăm số học sinh lấy các bài thi AP với điểm 3 hoặc cao hơn. Số tiền học bổng được trao cho các học sinh lớp 12 của HISD trong 2014 thì cao nhất là $254 triệu, tăng 213 phần trăm so với 2007.
  • Gia tăng sự tham dự các bài thi Advanced Placement cho mọi học sinh và nhất là học sinh Mễ thì cao nhất trong các học khu thành phố lớn. Giữa 2009 và 2013, sự gia tăng thường niên trong môn AP bởi học sinh Mễ thì năm lần nhiều hơn số trung bình của 75 học khu được tham dự giải Broad.
  • Gần $18 triệu kiếm được qua sự tặng dữ cá nhân để tài trợ cho các sinh hoạt biến đổi 20 trường kém nhất của HISD. Khởi xướng này, được gọi là Apollo 20, đã giúp học sinh những trường đó đạt được thành tích học vấn ngang bằng với các trường charter đứng đầu quốc gia.
  • Khu học chánh có được 69 phần trăm cử tri tán thành chương trình bông phiếu xây trường lớn nhất lịch sử Texas. Bốn mươi trường, gồm 29 trường trung học II cấp, đang được sửa chữa hay xây lại, và hạ tầng kiến trúc IT đang được làm lại trên toàn khu học chánh.
  • HISD đón nhận khoảng 7,000 học sinh từ cộng đồng North Forest vào năm 2013 sau khi Ủy Viên Giáo Dục Texas Michael Williams ra lệnh học khu này đóng cửa.
  • Cho đến mùa thu năm nay, HISD đã thi hành hai giai đoạn của khởi xướng PowerUp để đem cho 65,000 học sinh trung học II cấp của HISD một máy điện toán xách tay cho đến 2016.

Ts. Grier được chọn từ năm người vào chung kết gồm TGĐ Albert Carvalho của Miami-Dade County; R. Stephen Green, chủ tịch các trường công lập Kansas City, Mo.; Valerie Silva của các trường công lập St. Paul; và Eric Gordon, trưởng điều hành Cleveland Metropolitan School District.

Ngoài vinh dự này, ông Grier sẽ nhận được một học bổng đại học trị giá $10,000 để tặng cho một học sinh.

Giải Nhà Giáo Dục Thành Phố của Năm được trao hai năm một lần giữa một tổng giám đốc và một thành viên của ủy ban giáo dục. Giải này được thành lập để vinh danh Richard R. Green, vị giám đốc đầu tiên người Mỹ gốc Phi Châu của khu học chánh Nữu Ước, và Edward Garner, là người đã phục vụ trong ủy ban giáo dục Denver.