Hoạt động xây cất rầm rộ cho các trường Nhóm 1 trong bông phiếu 2012

Giai đoạn xây cất cho 17 trường trong Nhóm 1 của bông phiếu 2012 đang chuyển động, và điều này có nghĩa mọi công việc, trước đây được thi hành âm thầm, sẽ đưa ra ánh sáng và tâm điểm.

Để chuẩn bị chỗ xây cất, một số trường đang được phá hủy, làm hệ thống điện nước, và thiết lập hàng rào và các biện pháp an toàn khác. Trong phần này của đồ án, các công ty xây cất nhất định tuân theo các thủ tục an toàn và giảm thiểu ảnh hưởng đến học sinh và cộng đồng.

“An toàn là ưu tiên một của chúng tôi, và ưu tiên hai là không gián đoạn trường trong thời gian xây cất,” Matt Wood, Phó Chủ Tịch của KBR Building Group nói, công ty xây cất này đang làm việc trên các đồ án trường Furr, Sharpstown và Leeland. “Chúng tôi là người láng giềng tốt và chúng tôi sẽ thi hành điều đó bằng cách bảo đảm mọi thợ thuyền phải tuân theo các hướng dẫn.”

Các ban quản trị HISD, làm việc với từng Nhóm Cố Vấn Đồ Án của trường, nhìn đến các phương cách tốt nhất cho giai đoạn xây cất để bảo đảm việc học hành không bị gián đoạn. Trong một số trường hợp, học sinh được dời chỗ đến nơi khác, trong một số khác học sinh vẫn ở lại trường và nơi xây cất được rào cản khỏi mọi sinh hoạt học đường.

Các tấm chắn ngăn cản sự ra vào cũng như mắt thấy sẽ được dựng lên chung quanh nơi xây cất, và không thợ thuyền nào được giao tiếp với học sinh hay nhân viên. Ngoài ra, các thầu xây cất buộc phải tuân theo dự luật 9 và nhân viên phải mang thẻ.

“Trong mọi đồ án xây cất, khu học chánh bảo đảm rằng sự an toàn và an ninh của học sinh được duy trì và các chương trình học không bị thiệt hại, với sự chú ý đặc biệt đến những ngày thi,” Robert Sands nói, ông là Viên Chức Xây Cất & Dịch Vụ Cơ Sở của HISD. “Chúng tôi làm việc với các hiệu trưởng để bảo đảm là những ngày thi và các sinh hoạt then chốt được biết bởi các nhà thầu nên họ sẽ để ý đến những sinh hoạt này.”

Bốn mươi trường HISD đang được tân trang hay xây lại với các ngân quỹ từ chương trình bông phiếu trị giá $1.89 tỉ, mà nó còn bao gồm công việc có lợi cho học sinh trên toàn học khu: $100 triệu để nâng cấp kỹ thuật, $44.7 triệu để thay thế sân vận động và cải tiến cơ sở thể thao, $35 triệu để tân trang các phòng vệ sinh các trường trung học I cấp và $17.3 triệu để cải tiến sự an toàn và an ninh.

Các ban quản trị làm việc chặt chẽ với các quản lý về nguy hiểm xây cất (CMARs) để bảo đảm các đồ án này nằm trong ngân sách.