Người tình nguyện giúp chuẩn bị dụng cụ Flip Kits của HISD cho các trường

Những người tình nguyện cho chương trình Read Houston Read của HISD đã quy tụ hôm thứ Ba để giúp chương trình này tiến hành.

“Họ đến đây hôm nay để chuẩn bị ‘Flip Kits’ mà sẽ được thực sự sử dụng trong trường,” Kallie Benes của tổ chức Children’s Museum of Houston nói. “Họ cắt những băng vải, bọc nhựa các tờ giấy, cho vật liệu vào bao, cho sách vào túi dụng cụ, và để tất cả vào trong một túi Kit.”

Những người tình nguyện đã chuẩn bị 1,000 Flip Kits cho 40 trường HISD. Mỗi trường sẽ được cung cấp 25 Flip Kits cho học sinh lớp một.

HISD đang yêu cầu người ở Houston hãy tình nguyện cho chương trình Read Houston Read của HISD, để dìu dắt các em lớp một tại một số trường tiểu học được chọn, trong phong trào Literacy By 3 của HISD. Người tình nguyện Read Houston Read có thể ghi tên cho các khóa một giờ hàng tuần tại một trường, ở đây họ sẽ làm việc với hai học sinh lớp một trong các khóa nửa giờ – nghe các em đọc, làm những sinh hoạt có liên can đến sách này, và đọc một cuốn sách khác cho các em nghe. Các sách và sinh hoạt được bao gồm trong Flip Kits có sẵn ở trường.

Khóa trực tuyến, nửa giờ cũng được cung cấp qua Innovation for Learning và chương trình TutorMate, cho phép bất cứ ai có máy điện toán và nối vào mạng thì đều có thể trở nên người dìu dắt.

HISD nhắm đến một tổng hợp của sự chú trọng, phương pháp cá biệt và sự quyết tâm của người tình nguyện qua Read Houston Read để giúp học khu biến đổi sự khủng hoảng văn hóa ở Houston. Literacy By 3 được khởi sự vào đầu niên khoá. Mục tiêu của chương trình này là các học sinh sẽ đọc đúng cấp lớp vào cuối lớp 3, và để giúp học sinh lớn theo kịp khả năng đọc sách.

Muốn biết thêm về Read Houston Read hay khởi sự nộp đơn, vui lòng nhấn vào đây. Mọi người nộp đơn đều phải trải qua sự kiểm soát quá khứ.