Phụ Huynh: Hãy tìm hiểu những lựa chọn trong Tuần Ý Thức Magnet 3-7 th. Mười Một

Niên khoá hiện thời đang tiến hành, nhưng phụ huynh nào muốn gửi con em đến các trường khác hơn trường hiện tại trong vùng vào mùa thu tới, họ phải khởi sự ngay tự bây giờ.

Nộp đơn vào magnet cho niên khoá 2015-2016 sẽ được bắt đầu trên mạng vào hôm thứ Bẩy 1 tháng Mười Một, phụ huynh phải nộp đơn trước thứ Sáu 19 tháng Mười Hai để bảo đảm được cứu xét đợt đầu.

Để giúp đỡ các gia đình chọn trường, HISD sẽ tổ chức một Ngày Giới Thiệu Magnet vào thứ Bẩy, 1 th. Mười Một, tại Northwest Mall (9500 Hempstead Hwy., 77092). Sinh hoạt này sẽ từ 10g sáng đến 1g trưa, và các đại diện từ nhiều trường trong khu học chánh sẽ có mặt để trả lời những thắc mắc cũng như cho biết tin tức về các chương trình của họ.

Phụ huynh có thể đi thăm các trường mà họ để ý đến trong Tuần Ý Thức Magnet, 3-7 th. Mười Một. Chuyến đi thăm được cung cấp hàng ngày trong tuần đó, lúc 1g trưa.

Hãy nhớ kiểm lại chương trình năm nay để biết chi tiết của một vài chương trình, những đề nghị hữu ích để suy nghĩ về các trường, danh sách các câu cần hỏi các đại diện trường, và những ngày giờ quan trọng trong thủ tục magnet.

Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng vào trang web School Choice tại houstonisd.org/magnet. Cũng có thể gọi điện thoại để hỏi ở số 713-556-6734.