Đừng bỏ qua các trường trong vùng khi tìm một trường học

Đôi khi trường tốt nhất là một ngọc quý ẩn giấu ngay gần nhà

Đã đến mùa thu ở Houston, và điều đó có nghĩa nhiều phụ huynh HISD đã nghĩ đến trường nào để gửi con theo học cho niên khoá 2015–2016.

Nhưng trong khi sự hấp dẫn của nhiều chương trình magnet trong học khu thì không thể từ chối, các phụ huynh được khuyên hãy nhìn kỹ đến các trường “trong vùng”, vì đôi khi một viên ngọc ẩn giấu có thể được tìm thấy ngay gần nhà.

Tiểu Học Crockett (2122 Crockett, 77007), chẳng hạn, có một chương trình nghệ thuật thưởng lãm phi thường mà học sinh trường đã thắng cuộc thi vẽ thiệp ngày lễ thường niên của HISD bốn trong năm lần liên tiếp. Trường này còn nổi tiếng vì các giáo chức nhiều tưởng tượng, tỉ như Mona Quinney, mà tác phẩm tham dự cuộc thi “Wildest Dreams” đã giúp cho toàn thể học sinh lớp một của trường được đi Disneyland do Oprah Winfrey đài thọ năm 2005.

“Crockett tin tưởng vào sự giáo dục toàn thể đứa trẻ, vì chúng tôi muốn các em được thành công về học vấn, xã hội, và cảm xúc,” Hiệu Trưởng Claudia Chavez-Pinto nói. “Chúng tôi cung cấp một chương trình nghệ thuật nổi tiếng và một môi trường an toàn và dưỡng dục. Ngoài ra, chúng tôi có được năm trong sáu độc đáo của TEA. Chúng tôi xuất sắc ở việc giảm bớt khoảng cách. Chúng tôi đưa học sinh lên đúng cấp lớp và hơn nữa.”

Ở cấp trung học, cả hai trường Henry Middle School (10702 E. Hardy, 77093) và Waltrip High School (1900 W. 34th, 77018) nổi bật về các chương trình âm nhạc đoạt giải thưởng. Tuy không trường nào có chương trình magnet về âm nhạc, chương trình mariachi của trường Henry đưa đến kết quả trong ba lần hạng nhất tại cuộc thi Mariachi Vargas Extravaganza ở San Antonio, và ban nhạc Ram của trường Waltrip đã đại diện HISD ở Hoa Thịnh Đốn D.C. trong lễ nhậm chức của TT Barack Obama vừa qua.

Trường Waltrip còn có một chương trình cỗ máy (robotic) ngoại hạng, mà học sinh trường chiếm được hai giải trong cuộc thi quốc tế, và ban quản trị trường Henry được vinh danh vì các phương pháp mới để khích lệ học sinh đi học đều và gia tăng luân lý.

“Chúng tôi nhắm đến việc tăng cường các học sinh ưu tú tạo thói quen để dẫn đến sự gia tăng học vấn và cá tính bây giờ, và những cơ hội tuyệt hảo trong tương lai,” Hiệu Trưởng Sarah Stafford của Henry nói. “Chúng tôi thi hành điều này qua việc tạo dựng một cộng đồng mà nó hoạt động với sự chính trực và bền bỉ. Chúng tôi quý vị những ưu điểm độc đáo của học sinh và những ưa thích để cung cấp những cơ hội tham dự trong nghệ thuật, tìm hiểu ngành nghề, thực tập, CSTEM, và cỗ máy.”