Tiểu Học Rodriguez và “Student Assessment” chứng minh rằng hàng xóm tốt cũng giúp học sinh đọc sách giỏi

Sự gần với trường giúp cho ban quản trị dễ hỗ trợ chương trình Literacy By 3

Vào hai ngày sau cùng của tuần lễ, từ 11g sáng và 1g trưa, quý vị sẽ thấy các phần tử của Sở Thẩm Định Học Sinh của HISD đi ngang qua ngã tư đông xe ở Chimney Rock và Glenmont.

Tại sao họ bất chấp giờ trưa đông xe? Để đến trường Tiểu Học Rodriguez, ở bên kia đường.

Tháng qua, Hiệu Trưởng Elena Martinez-Buley của Rodriguez đã khởi sự một tương giao “Reading Buddy Partnership” với sở Thẩm Định Học Sinh để hỗ trợ cho khởi xướng “Literacy By 3” của học khu, và giờ đây, trên một chục tình nguyện viên từ sở này đến thăm trường hai lần một tháng để đọc cho học sinh nghe trong giờ ăn trưa.

“Vì sở này ở bên kia đường của trường, tôi nghĩ điều đó thuận tiện cho họ và có lợi cho học sinh,” Martinez-Buley giải thích. “Quản thư trường là bà Moak, đồng ý điều hợp việc đó, và bà cho tôi biết là các em mong đến những lần ăn trưa.”

“Đó la một loại vui tích,” Beryl Broom nói, một chuyên viên thẩm định học sinh. “Tôi thường sinh hoạt trong một lớp về khả năng đời sống và tôi thực sự nhớ lớp ấy. Đây là một cơ hội để trở về những ngày đó.”