Học sinh trường YWCPA nóng bỏng với HUB

Các học sinh tại trường Young Women’s College Preparatory Academy đã dành một vài tuần qua để làm quen với “PowerUp: HUB” hay viết tắt là HUB. Và cho đến nay phản ứng của học sinh thì tốt đẹp.

“Thật hữu ích khi có thể trực tiếp hỏi giáo chức và làm trước các bài tập,” học sinh lớp sáu là Iyanna Davis nói. “Ngoài ra nó rất vui.”

HUB là nền tảng mới để giảng dậy và học hành trực tuyến của HISD, được thử nghiệm tại 48 trường năm nay, kể cả trường YWCPA. Các giáo chức tại YMCPA, gồm Nina Chantanapumma, từng sử dụng HUB để ra bài tập, thảo luận nhóm, và các sinh hoạt khích động lớp.

“Bây giờ hầu như tôi du nhập HUB hàng ngày vào lớp sáu môn nghệ thuật của tôi,” Chantanapumma nói. “Khi các nữ học sinh đi vào lớ của tôi, họ biết cách đăng nhập vào HUB và hoàn tất bài làm, dù đó là một ý kiến hay câu hỏi để thảo luận. Đôi khi đó chỉ là một nhắc nhở nộp bài làm ở nhà.”

Các học sinh trong lớp của cô Chantanapumma dùng lịch HUB để kiểm điểm hạn chót nộp bài làm, hệ thống thông tin HUB gửi cho cô những câu hỏi, và bản tin cho phép học sinh thấy những gì sẽ có trong tuần tới, kể cả các sinh hoạt trong trường.

Hãy xem đoạn phim bên dưới để biết thêm về cách cô Chantanpumma và học sinh sử dụng HUB.

(IMBED VIDEO https://vimeo.com/110370150)