Nhóm học sinh trường Fonville về rôbô thắng cuộc thi lần đầu tiên

Nhóm học sinh về rôbô trường trung học Fonville có thể tương đối mới, nhưng điều đó không có nghĩa các em không biết một hai điều để thắng cuộc thi này.

Nhóm Fonville vừa mới trổi vượt hơn một vài nhóm trung học khác để chiếm được các vinh dự hạng nhất trong cuộc thi VEX West của HISD. Các học sinh này được chia sẻ vinh dự “vô địch” với các đối thủ của trường Lamar, và còn được “Giải Hợp Tác” khi chứng tỏ hoạt động toàn đội phi thường dưới áp lực.

“Chúng tôi từng thấy nhóm rôbô gia tăng không chỉ về khả năng kỹ thuật, nhưng còn các khả năng phụ như giao tế xã hội, cộng tác, trình bầy và lãnh đạo mà rất quan trọng cho tương lai học sinh khi vào trung học II cấp và đại học,” giáo chức kỹ thuật là Vania Willms nói. “Nhóm Falcons đã thực hiện được kết quả kinh ngạc đầu tiên khi được vào cuộc thi tiểu bang.”

Bà Willms nói thêm rằng cuộc thi ngày 18 tháng Mười đánh dấu kinh nghiệm thi VEX đầu tiên của nhóm và lần đầu tiên đột phá vào cuộc thi rôbô UIL của HISD.