Các trường Montessori của học khu cung cấp cho học sinh sự tự lập, sự hợp tác có mục đích

Trường Montessori là một phương pháp giáo dục nhắm đến trẻ thơ chú trọng đến sự tự lập, làm việc có mục đích và tìm hiểu sự hợp tac. Tại trường Tiểu Học Blackshear, các lớp được trang bị với các dụng cụ để khích lệ sự “khám phá” các ý niệm qua việc sử dụng các vật liệu thay vì sự giảng dậy của giáo chức. Giáo chức hướng dẫn sự học hỏi và khích lệ sự tự lập, tự do trong các giới hạn, và cảm nhận về thứ tự.

“Một trong những hiểu sai lớn nhất về Montessori là cho rằng nó không có cơ cấu, và các trẻ được ‘tự do’ muốn làm gì thì làm,” điều hợn viên magnet của trường Blackshear là Madelyn Traylor nói. “Nó là một môi trường phong phú để các em khám phá, nhưng các ý niệm được dậy theo một trình tự, cho phép đứa trẻ đi qua chuỗi trình tự này, và đáp ứng các nhu cầu học vấn của chúng, theo mức độ và cấp độ của chúng.”

Houston có các chương trình Montessori công cộng đứng thứ ba toàn quốc, chỉ sau Washington/Arlington và Milwaukee, theo báo cáo của National Center for Montessori in the Public Sector. Khu Học Chánh Houston có ba trường Montessori– Blackshear ES, Garden Oaks K-8, và Wilson K-8.

Để biết con em mình có thích hợp với kiểu học Montessori không, bà Traylor đề nghị phải tìm hiểu.

“Hãy đến thăm một trường, quan sát, và đặt câu hỏi,” bà nói. “Hãy hỏi những phụ huynh có học sinh đang học ở trường này. Là một phụ huynh, quý vị phải biết chắc rằng đây là một môi trường bạn cảm thấy sẽ giúp con em mình thành công.”

Trường Blackshear là một trong ba trường Montessori của HISD. Học sinh có thể nộp đơn theo học một trường qua đơn magnet niên khoá 2015-2016 của học khu cho đến 19 th. Mười Hai, là hạn chót để bảo đảm được cứu xét đợt đầu.