Học sinh HISD được thách đố hoàn tất ‘Hour of Code’ giữa 8 và 14 tháng Mười Hai

Thực tập này là một phần trong chiến dịch ý thức của Tuần Giáo Dục Khoa Điện Toán

Khi nghĩ về một thảo chương viên điện toán, quý vị có hình ảnh gì? Một người cô độc mắt dán vào màn ảnh điện toán trong một phòng không có cửa sổ? Thật là một ấn tượng không chính xác! Thảo chương điện toán, còn gọi là “viết mã số”, là một nỗ lực sáng tạo với các ứng dụng chung quanh chúng ta. Chúng ta có thể tìm thấy mã số trong các trình diễn kịch nghệ, thiết kế y phục thời trang, và ngay cả kỹ nghệ âm nhạc. Các ngành nghề trong lãnh vực này tỉ như pha trộn các mã số mà học sinh ưa thích có thể dẫn đến những công việc lương cao, nhiều nhu cầu.

Trong tuần lễ 8–14 th. Mười Hai, học sinh HISD sẽ được nếm thử công việc của một thảo chương viên bằng cách tham dự sinh hoạt Hour of Code. Sinh hoạt này thách đố học sinh từ lớp K-12 viết mã số trong tối thiểu một giờ trong tuần lễ Computer Science Education Week. Mục tiêu của sinh hoạt là để “giải mã và cho thấy khoa điện toán không phải là khoa hỏa tiễn,” Hadi Partovi nói, ông là sáng lập viên và chủ tịch của Code.org. “Bất cứ ai cũng có thể học những điều căn bản.”

Mỗi lớp có đăng ký trong hourofcode.com thì có thể thắng một vài giải thưởng, kể cả một chuyến đi đến Hoa Thịnh Đốn, D.C. Những người dậy kèm đưa học sinh vào việc tìm đáp số và lý luận qua việc sử dụng những hình thức như trò chơi.