Các chuyên gia thương mãi hứng khởi học sinh HISD hãy nghĩ xa hơn bằng cử nhân

Chương trình này cho học sinh thấy giá trị của một bằng cao học và các bằng cao cấp khác

Khi học sinh trung học trên toàn HISD phải quyết định đại học nào để theo đuổi vào mùa thu tới, những học sinh tại trường Eastwood Academy biết rằng một bằng cử nhân sẽ chỉ đưa các em tới một mức nào đó.

“Sau khi em có bằng cử nhân, em muốn đi vào ngành nghề, lấy kinh nghiệm làm việc trong một năm và sau đó trở lại trường lấy bằng tiến sĩ,” học sinh trường Eastwood là Mauricio Aguilar nói.

Nằm trong các khởi xướng chuẩn bị đại học của HISD, một nhóm học sinh lớp 12 trường Eastwood đã tham dự trong một chương trình ý thức về hậu đại học được gọi là “Beyond the Bachelor’s Degree” (xa hơn bằng cử nhân) vào ngày 13 tháng Mười Một, để biết về giá trị của một bằng cử nhân từ 10 chuyên gia thương mãi của hội National Society of Hispanic MBAs (Masters of Business Administration).

“Các nghề thì nhiều cạnh tranh nên một bằng tiến sĩ là điều cần thiết để có được một công việc bây giờ,” Điều Hợp Viên Đại Học của trường Eastwood là Dixie Morales nói.

Chương trình này theo sau một ý niệm liên mạng, cho học sinh ba phút để nói chuyện với từng chuyên gia về đại học và ngành nghề.

“Một bằng tốt nghiệp là một bằng cấp thực sự có giá trị mà nó sẽ giúp đưa các em vào mức độ kế tới của ngành nghề,” Milagro Aguinaga nói, một học sinh lớp 12 có liên hệ với Hines, là công ty bất động sản quốc tế. “Thật quan trọng để giữ hướng đi, tham dự, và học giỏi trong lớp khi là sinh viên đại học bởi vì điều này sẽ giúp chuẩn bị các em cho một chương trình tiến sĩ.”

Các chuyên gia thương mãi có lời khuyên học sinh về tầm quan trọng của sự hiểu biết điều giúp các em độc đáo, chọn một môn chính đại học và chương trình cao học phù hợp với ý thích của mình, quản lý thời giờ, xây dựng các khả năng lãnh đạo, và tìm một người dìu dắt, họ đang làm việc trong ngành nghề mà các em thán phục.

“Chương trình này thực sự khuyến khích em đừng bỏ cuộc vì có nhiều cơ hội giáo dục và làm việc ở ngoài đời cho những người giống như em,” học sinh lớp 12 trườg Eastwood là Bellem Banda nói.