Trường Tiểu Học Sanchez cho thấy chọn một cuốn sách ‘đúng’ thì mới nửa cuộc chiến văn hóa

Học sinh HISD học về ‘quy tắc năm ngón tay’ để bảo đảm là những lựa chọn của các em thì không quá khó hay quá dễ

Phong trào Literacy By 3 của HISD hiện thời tiến hành tốt đẹp, và các giáo chức trên toàn học khu đang sử dụng các phương pháp sáng tạo và vui nhộn để chia sẻ các ý niệm quan trọng với học sinh, tỉ như sự quan trọng của việc chọn sách ‘vừa đúng’ để tránh sự chán nản hay thiếu sự phát triển.

Tại trường Tiểu Học Sánchez, ban giảng huấn và nhân viên đã tổ chức một cuộc diễn hành “sách vừa đúng” cho các học sinh lớp một và hai, trong đó học sinh dùng “quy tắc năm ngón tay” để chọn một sách thích hợp, sau đó diễn hành từ hành lang đến nhà ăn với sách này. Ở đây, các em được xem phim video về những lời khuyên về cách chọn một cuốn sách ‘vừa đúng’ và biết về giá trị của việc đọc sách 30 phút hàng ngày.

“Học sinh phải quyết định sách nào thì vừa đúng với các em,” Giám Đốc Giảng Dậy trường Sánchez là Renée Ricca nói. “Các em mở sách ra ở bất cứ trang nào, và nếu các em có thể đọc nguyên trang mà chỉ có một hay hai chữ không biết, thì đó là cuốn sách ‘vừa đúng’. Nếu các em có thể đọc cả trang, đó là cuốn sách quá dễ và nếu không thể đọc được bốn hay năm chữ trong một trang, sách đó thì quá khó.”

Có được một cuốn sách “vừa đúng” để đọc thì quan trọng để bảo đảm sự thành công của học sinh. Những sách nào không thách đố học sinh đủ thì sẽ không giúp các em xây dựng khả năng đọc viết, nhưng những sách quá khó thì có thể làm các em chán nản đến độ các em tránh né hay không muốn đọc nữa.

“Mọi thứ trong ‘Literacy By 3’ được dựa trên việc học sinh có được một cuốn sách vừa đúng,” Giám Đốc Văn Hóa HISD là Cindy Puryear nhận xét như thế.