Huấn luyện thể thao bền bỉ giúp xây dựng dũng cảm và huynh đệ tại trường Sharpstown HS

Cuộc đua “Aramco Houston Half Marathon” thì còn khoảng mười tuần nữa, nhưng sự hăng say đang gia tăng tại một trường HISD, nhờ sự tử tế của một giáo chức môn khoa học với thiên hướng thể thao bền bỉ. Bà Sarah Kingston và một nhóm học sinh có cùng ý thích cũng như các nhân viên trường Trung Học Sharpstown từng huấn luyện với nhau trong khoảng năm tuần lễ để chuẩn bị cho sinh hoạt thường niên đó.

“Học sinh và nhân viên chúng tôi đã chạy đua 5 kilômét vào ngày 2 th. Mười Một,” Kingston nói, “và đó là một cảm nghiệm lạ lùng. Tuần qua, các học sinh đã chạy một vòng hai dặm giống như trong tuần lễ đầu của sự huấn luyện, và các em thực sự thấy những thay đổi khi chạy.”

“Đó là một cách vĩ đại để xây dựng văn hóa và sự gắn bó của Sharpstown,” quản lý chương trình EMERGE là Victoria Doan nói. “Chúng tôi có các học sinh lớp chín và 12 huấn luyện chung với nhau và trò chuyện về trường và đại học, tất cả khích lệ nhau tiếp tục chạy. Và chúng tôi có các nhân viên, những người chưa bao giờ giao tiếp với nhau nhiều trước kia, lại cùng nhau hoạch định khi chạy bên cạnh các học sinh.”

Nhóm này sẽ tiếp tục cùng nhau huấn luyện cho đến ngày có cuộc đua việt dã vào Chúa Nhật, 18 tháng Giêng.