Hãy tạ ơn vì tất cả những ơn lành của HISD

Trước khi quý vị dâng lời tạ ơn vào tuần tới cùng với gia đình và bạn hữu khi xẻ thịt con gà tây, tôi hy vọng quý vị sẽ tạm ngưng đôi phút để cùng tôi nghĩ đến những ơn lành trong HISD. Sau đây là một vài điểm mà tôi nghĩ đến:

  • Các phần tử của Nhóm HISD — dù trong văn phòng, trong lớp, tuần tiểu các trường, dọn thức ăn, lái xe buýt và nhiều điều khác. Sự tận tụy của chúng ta cho học sinh là điều thật hứng khởi.
  • Tính cách đa dạng của chúng ta. Học sinh HISD có lợi điểm là trở nên công dân của thế giới vì chúng có được sự phong phú của văn hóa và ngôn ngữ ngay ở đây, nhờ thành phần dân số quốc tế và thành phố này.
  • Một cộng đồng hỗ trợ. Dù là các hợp tác viên cộng đồng giúp đỡ các trường và chương trình, hay người tình nguyện giúp đỡ các trường, hay các tổ chức cung cấp học bổng cho học sinh tốt nghiệp, chúng ta thật may mắn để có những sự hợp tác vững mạnh này. Điều đó còn bao gồm người trả thuế đã tán thành bông phiếu để xây các trường cho thế kỷ 21 và trang bị chúng ta với kỹ thuật mà nó đang biến đổi cách chúng ta dậy và cách học hành của học sinh.
  • Nhận biết các thành quả của HISD. Đó là một năm tốt đẹp với ngân khoản “Race to the Top” trị giá $30 triệu của liên bang, khởi xướng kỹ thuật PowerUp được nổi tiếng trên toàn quốc Hoa Kỳ, và một giải thưởng toàn quốc tôi mới nhận được từ “Council of the Great City Schools”, là một chứng cớ cho những gì nhóm chúng ta đã đang thi hành.

Cảm ơn mọi người đã giúp HISD trở nên Vĩ Đại Về Mọi Mặt. Hãy tận dụng dịp nghỉ lễ.