“Education Rainbow Challenge” cho học sinh thấy sự sôi động của khoa học và toán

Toán và khoa học có thể vui thích! Hãy hỏi bất cứ học sinh nào trong hơn 500 học sinh đã tham dự trong sinh hoạt “Education Rainbow Challenge” tại trường Reagan High School hôm thứ Bẩy 15 th. Mười Một. Là một phần trong các nỗ lực của HISD để củng cố khả năng của học sinh trong các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán (STEM), trên 500 đã ganh đua hai bài toán và tham dự các cảm nghiệm khoa học tại sinh hoạt thường niên này.

Học sinh trong các lớp 3-5 từ 36 trường khác nhau đã cho thấy khả năng làm toán của mình. Cuộc thi đầu tiên là một bài thi về kiến thức cá nhân học sinh. Bài thứ hai là thi làm toán cho nhóm. Các học sinh còn được thỏa mãn sự tò mò với những thí nghiệm về hóa chất và vật lý.

“Các em thực sự thực tập về khoa học, và những vui thích cũng như liên quan đến thực tại,” Nalsy Perez nói, bà là quản lý của sở Toán Tiểu Học.

Phụ huynh cũng có cơ hội học hỏi khi chờ đợi con em. Những phần trình bày trong suốt tổ chức này đã cung cấp thông tin về việc giúp con em trở nên người học giỏi.

Toán và khoa học, cũng như kỹ thuật và kỹ sư, là những khả năng cần thiết cho thế hệ này, và “Rainbow Challenge” chỉ là một cảm nghiệm để giúp học sinh phấn khởi học hỏi thêm.