Ngay cả học sinh lớn cũng tham gia ‘Read Houston Read’

Sự xung khắc thời khóa biểu thường ngăn cản học sinh trung học II cấp không tham dự trong khởi xướng Read Houston Read của HISD, nhưng hai trường đã nghĩ ra cách khéo léo để vượt qua trở ngại đó.

Các phần tử của tổ chức National Honor Society tại trường Davis High School từng dùng cách cho về sớm để có thời giờ với các em đọc sách, và vào ngày 19 th. Mười Một, khoảng 20 học sinh lớp 12 đã đến trường Tiểu Học Pugh để làm việc với 30 học sinh nhỏ.

“Em muốn đền ơn cộng đồng và trở nên một tấm gương cho các em này,” Cristal Cabrera học sinh lớp 12 nói.

“Điều đó nhắc nhở về chính em trước đây khá lâu,” Josué Canizales nói. “Nó làm em nhớ nhà trong những ngày này.”

Việc xếp đặt này xảy ra khi hiệu trưởng trường Davis là Julissa Alcantar-Martinez và hiệu trưởng trường Pugh là Dario Villoto gặp nhau trong một khóa hội thảo và nói về văn hóa. “Chúng tôi nảy ra ý tưởng này và thực hiện”, Villota nói. Gabriella Castoreña, chủ tịch của hội Davis HS National Honor Society, chịu trách nhiệm ghi danh phần tử tham dự.

“Tôi hy vọng các học sinh dìu dắt này trở lại thường xuyên trong suốt năm để các em có thể phát triển một sự tương giao lâu dài,” Villota nói.