Kỹ sư, giáo sư đại học, và ngay cả một người cowboy chia sẻ lòng yêu quý đọc sách với các học sinh tiểu học

Đọc sách lớn tiếng cho học sinh thì được nhìn nhận là sinh hoạt quan trọng nhất để phát triển khả năng đọc viết. Và nếu người đọc còn là một gương mẫu tích cực, điều đó càng tốt hơn.

Mùa thu vừa qua, trường tiểu học Anderson Elementary Dual Language School đã khởi sự M.A.L.E. (Men and Literacy Evolving – Quý Ông và Tiến Bộ Đọc Viết), một khởi xướng mà trong đó các ông của cộng đồng đến trường đọc cho học sinh vào ngày thứ Hai cuối cùng hàng tháng. Hiệu Trưởng Roslyn Stiles Vaughn của trường Anderson đã hình dung ra chương trình này sau khi một phần tử trong giáo hội của bà bày tỏ muốn tạo sự khác biệt bằng cách đọc sách cho học sinh.

“Chúng tôi hoan hô sự tận tụy của ông này để giúp các học sinh yêu quý đọc sách,” Vaughn nói. “Học sinh trông mong họ đến hàng tháng.”

Để đáp ứng với sự khủng hoảng văn hóa ở Houston, HISD khởi xướng Literacy By 3, một phong trào giúp đứa trẻ đọc và viết thông thạo vào cuối lớp ba. HISD còn tham dự trong Read Houston Read, một chương trình thử nghiệm được khởi sự bởi tổ chức Barbara Bush Houston Literacy Foundation trong đó người tình nguyện quyết định đọc sách cho một học sinh lớp một mỗi tuần một giờ.

Khi dân chúng trong cộng đồng đọc sách với học sinh, điều đó cho thấy sự quan trọng của việc phát triển khả năng đọc sách mà nó sẽ giúp các em ở trường, đại học, và hơn nữa. Các ông đọc sách cho học sinh trường Anderson gồm một kỹ sư hóa học, kỹ sư điện, diễn giả, nhân viên địa ốc, giáo sư đại học, và huấn luyện viên thể lực, cũng như một cowboy. Chương trình M.A.L.E. thì tương tự như Real Men Read, là một chương trình dìu dắt khác trong chương trình mà các ông đọc sách cho học sinh mỗi tháng một lần.

Lần đọc sách kế tới tại trường Anderson sẽ từ 10g sáng đến 12g trưa vào thứ Hai, 26 tháng Giêng, 2015.