Các đội bóng rổ nam sẵn sàng làm bàn trong cuộc thi thường niên

Cuộc thi thường niên lần thứ 75 bóng rổ nam sẽ từ 18–20 tháng Mười Hai

Trên 20 đội bóng rổ nam sẵn sàng làm bàn trong cuộc thi thường niên bóng rổ nam lần thứ 71 của HISD từ 18–20 tháng Mười Hai.

Các trận đấu sẽ xảy ra tại các trường trung học North Forest, Sharpstown, và Waltrip, cũng như tại Barnett Stadium, Butler Fieldhouse, và Wilkins Pavilion tọa lạc trong sân trường Forest Brook Middle School. Vé cho từng trận đếu là $4, và vé xem tất cả các trận đấu là $10.

Các trường trung học HISD tham dự là: Austin, Chávez, Davis, Furr, Sam Houston, Kashmere, Lamar, Lee, Madison, Milby, North Forest, Reagan, Sharpstown, Sterling, Waltrip, Washington, Westbury, Westside, Wheatley, và Worthing.

Sự thi đua từ đội ngoài HISD sẽ là Sam Rayburn High School từ Pasadena ISD, Willowridge High School của Fort Bend ISD, và St. John’s School.

Toàn bộ chương trình các trận đấu có thể xem ở đây.