Các học sinh mẫu giáo được món quà ngạc nhiên từ ông già Nôen, các học sinh trung học

Các học sinh mẫu giáo tại trung tâm Farias Early Childhood Center thích thú với sự thết đãi trước ngày lễ hôm thứ Ba, 16 th. Mười Hai. Ông già Nôen và các phụ tá cùng với các học sinh trung học HISD và các phần tử của nhóm Leading Ladies, một tổ chức thiếu nữ phục vụ vô vị lợi, đã phân phát đồ chơi cho 380 em học sinh bốn tuổi.

“Các em này thật dễ thương, các em thật phấn khởi,” Mary Hale, học sinh trường trung học Lamar nói. “Thật vui khi biết chúng em có thể làm điều gì đó cho chúng, và chúng cho tụi em một điều gì đó – là các gương mặt của chúng thì thật vô giá.”

Đây là năm thứ hai mà các học sinh từ các trường trung học Bellaire, Carnegie Vanguard, DeBakey, Lamar, và Westbury, trường High School for Performing and Visual Arts, và nhóm Leading Ladies đã họp lại để đem đến niềm vui ngày lễ cho trường Farias. Các nhà lãnh đạo cộng đồng gồm Dân Biểu Tiểu Bang Armando Walle (Dist. 140), cũng hiện diện để giúp đỡ.

Năm ngoái, chiến dịch “Pre-K Pals Toy Drive” đã chọn trường Farias để mở rộng tinh thần ngày lễ đến phía Bắc Houston. Các học sinh trung học HISD đã quyên góp, gói và giúp phân phối các đồ chơi, tạo một sinh hoạt cộng đồng có ảnh hưởng học sinh trung học và cả các em mẫu giáo.

“Các học sinh trung học đang học các khả năng tình nguyện bằng cách gom góp những đồ chơi này cho học sinh của chúng tôi, và học sinh chúng tôi được ích lợi từ các nỗ lực này,” Hiệu Trưởng Sandra Menxueiro của trường Farias giải thích. “Chúng tôi chỉ có học sinh mẫu giáo, và tất cả đều phấn khởi chờ đợi ông già Nôen đến lớp và phát đồ chơi. Với tôi, là một hiệu trưởng, nhìn khuôn mặt của các em sáng lên, điều đó thật lạ lùng.”