HISD vỡ đất cho bốn trường mới, mừng đồ án đầu tiên ‘lên thẳng.’

Hai năm trước, các cử tri ở Houston đã tán thành một bông phiếu trị giá $1.89 tỉ để thay thế hay sửa chữa 40 trường HISD, gồm 29 trường trung học. Bây giờ, người đóng thuế khởi sự thấy kết quả của quyết định đó, khi các viên chức HISD và người lãnh đạo cộng đồng cử hành nghi thức vỡ đất cho bốn trường hoàn toàn mới trong hai tuần qua, và nhìn nhận đồ án đầu tiên của bông phiếu 2012 ‘lên thẳng.’

Nghi thức ký tên vào đà ngang xảy ra tại trường Trung Học Worthing hôm 11 tháng Mười Hai, trong khi các nghi lễ vỡ đất khác được tổ chức tại các trường “Mandarin Chinese Language Immersion Magnet School” hôm 8 th. Mười Hai, trường “High School for the Performing and Visual Arts” (HSPVA) hôm 14 th. Mười Hai, trường “DeBakey High School for Health Professions” hôm 15 th. Mười Hai, và trường Milby hôm 18 th. Mười Hai.

Các sinh hoạt tại trường DeBakey và HSPVA đặc biệt phấn khởi, vì các cơ sở mới này tọa lạc ngay trung tâm của Texas Medical Center và Khu Kịch Nghệ trung tâm thành phố, theo thứ tự tương ứng, cung cấp những cơ hội độc đáo cho học sinh tương lai trong các lãnh vực học hỏi này.