Người mẹ được hứng khởi bởi những cảm nghiệm của con trai để tham dự “Read Houston Read”

Những người tình nguyện trong chương trình “Read Houston Read thi hành điều này vì vài lý do. Một số thi hành chỉ vì họ yêu quý việc dậy học. Một số thi hành vì có những kỷ niệm đẹp với sách vở khi còn trẻ và muốn đem những cảm nghiệm đó cho học sinh. Với bà Susan Imre, lý do thì có chút cá biệt. Người con trai lớn của bà là một giáo chức trường “Wheatley High School, và bà được phấn khởi bởi những thử thách mà con bà phải đối diện hàng ngày với những học sinh kém trong lớp.

“Con tôi là giáo chức lớp một, và một trong những điều trở ngại với nó là sự thiếu sót các khả năng đọc viết, và không chỉ trong các học sinh Anh ngữ là sinh ngữ phụ,” bà Imre giải thích. “Một số học sinh lớp chín và mười có trình độ đọc sách thấp dưới cấp lớp rất xa.”

Tận tai nghe biết về sự khó khăn là dường nào để dậy cho những học sinh này hiểu các ý niệm phức tạp đã làm cho bà Imre muốn tham dự, do đó bà chọn tình nguyện tại trường Pugh ES vì đó là một trong những trường mà học sinh sẽ vào trường Wheatley. Theo cách đó, bà có thể giúp được các học sinh lớp một hôm nay cũng như con bà, là người sẽ gặp lại các học sinh này một ngày nào đó trong lớp của ông.

“Đọc sách từng là một say mê của tôi khi còn là thiếu nữ,” bà Imre nói, “và tôi xác tín rằng khởi sự trong các lớp tiểu học là điều đúng để thi hành. Đó là một cảm nghiệm lạ lùng, và tôi thực sự yêu thích điều đó. Nó rất nâng cao tinh thần, và chắc chắn tôi đã thấy sự tiến bộ của hai em gái kể từ khi tôi bắt đầu, ngay cả làm việc với các em trong một thời gian ngắn. Đó là lý do tôi nghĩ đây là một chương trình phi thường.”

Vẫn còn cần người tình nguyện, do đó, nếu quý vị muốn trở nên một người dìu dắt, vui lòng vào trang mạng “Read Houston Read”.