HISD tiến mau để tạo dựng những học sinh có thể ganh đua toàn cầu

Giáo dục thế kỷ hai mươi là bụi trong lịch sử – không còn ba chữ R, thước kẻ, và các trường giống nhau. Nền tảng giảng dậy của HISD bây giờ bao gồm mã số điện toán và tiếng ngoại quốc. Dụng cụ căn bản gồm máy điện toán và học trình kỹ thuật số. Các trường mới của chúng ta đang được thay đổi đặc biệt theo nhu cầu học hỏi của từng trường.

Bây giờ đã đi sâu vào thế kỷ 21, chúng ta đặt hướng đi rộng lớn hơn. Với việc thành lập mới đây Phòng Giáo Dục Toàn Cầu, HISD có viễn ảnh toàn thế giới, đưa về một số chương trình và khởi xướng toàn thế giới dưới một cái dù.

Điều đó bao gồm việc nới rộng các chương trình song ngữ, các trường International Baccalaureate và đặc biệt có tính cách quốc tế — và một bài thi để đo lường học lực của học sinh HISD đối với chúng bạn trên toàn thế giới.

Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp quan trọng tuần này gồm các nhà giáo dục trong tiểu bang để phân tích các kết quả của sự đo lường đó, được gọi là bài thi OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), để biết rõ chúng ta ở đâu để có thể trở nên ganh đua toàn cầu. Tôi  viết về điều này trong tờ báo Houston Chronicle cuối tuần qua.

Hai năm trước, HISD hình thành ý niệm “Becoming Great All Over” (trở nên vĩ đại về mọi mặt). Ý niệm đó đã tiến hoa ngoài ý định ban đầu. Nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp các con đường được cá biệt hóa cho từng học sinh để trở nên một công dân tự tin, đóng góp cho thế giới.