Cựu giáo chức trường Tiểu Học Durham bây giờ trở về làm người dìu dắt đọc sách

Đã trên 40 năm kể từ khi bà Annie McReynolds đầu tiên dậy lớp mẫu giáo tại trường Tiểu Học Durham của HISD, nhưng nhà giáo dục hồi hưu này đã trở về lại lớp từ 2014 – và lần này là một người tình nguyện.

McReynolds, bà mừng sinh nhật thứ 80 vào ngày 22 tháng Giêng, hiện phục vụ là người dìu dắt đọc sách tại trường mà bà đã giúp khởi sự. Bà là một trong những phần tử giảng huấn đầu tiên khi trường mở cửa vào năm 1968, và tấm hình của bà ghi danh cho một học sinh vào ngày tựu trường của năm đó vẫn còn được treo trong văn phòng chính.

“Tôi chỉ ở đó khoảng bốn năm, vì tôi có thêm hai con,” bà McReynolds giải thích, sau này bà dậy tại các trường tư. “Nhưng tâm hồn tôi là ở việc dậy học, và tôi vẫn khỏe mạnh và năng động. Nếu tôi không nhìn vào gương, tôi không biết mình 80 tuổi.”

Bà McReynolds nói bà tự nguyện giúp đỡ tại trường Durham vì “Tôi có thể thấy sự chú ý cá nhân đã giúp gì cho trẻ em.”

Vẫn còn cần người tình nguyện, do đó nếu quý vị muốn trở nên một người dìu dắt, vui lòng vào trang mạng “Read Houston Read”.