HISD sẽ đứng tổ chức lễ hội khiêu vũ đầu tiên trên toàn học khu vào 31 tháng Giêng

Sinh hoạt này có hai mục đích: kinh nghiệm trình diễn cho học sinh và sự phê bình xây dựng cho tất cả

Tổ chức “Dance Educators Organization” (DEO) của HISD sẽ tổ chức lễ hội đầu tiên vào thứ Bẩy, 31 tháng Giêng, và công chúng được mời xem.

Sinh hoạt này sẽ xảy ra lúc 5g chiều trong thính đường “Holmes Performance Hall” tại trường Trung Học Lamar (3325 Westheimer, 77098), và học sinh từ trên 25 chương trình vũ khác nhau sẽ trình diễn.

Lễ hội này có hai mục đích: cho học sinh nào không thường khiêu vũ nơi công cộng một cơ hội để thi hành và cung cấp cho học sinh và giáo chức cơ hội góp ý kiến xây dựng, như thế các học sinh có thể cải thiện điệu múa và chương trình vũ (theo thứ tự tương ứng).

Mỗi phần trình diễn sẽ được chấm bởi một ban chuyên viên vũ, sử dụng tiến trình được thay đổi, nổi tiếng toàn quốc là “Liz Lerman Critical Response Process”, tiến trình này theo các hướng dẫn của “American College Dance Festival” và “National High School Dance Festival”, và còn hội đủ các tiêu chuẩn khiêu vũ của “Texas Essential Knowledge and Skills”.

HISD có nhiều chương trình khiêu vũ nhất trong các học khu của Tiểu Bang Texas.

Giá vé tham dự là $8 và có thể đặt mua trên mạng tại http://www.seatyourself.biz.