Cần giúp nộp đơn và trả tiền đại học?

Tháng Hai thì đầy những tổ chức miễn phí để giúp các gia đình HISD

Duyệt qua các thủ tục nộp đơn đại học và tìm sự trợ giúp tài chánh để giúp trả học phi lên cao thì có thể là điều khó khăn cho học sinh cũng như phụ huynh, nhưng HISD và nhiều hợp tác viên cộng đồng có mặt ở đây giúp đỡ trong suốt tháng Hai.

Hãy ghi dấu vào lịch, và kiểm điểm danh sách dưới đây để biết những buổi hội, triển lãm, và tổ chức miễn phí cho phụ huynh học sinh các lớp trung học.

NACAC College Fair, 12 tháng Hai, NRG Center, 6g-8g tối.

Miễn phí và rộng mở cho công chúng, ngày hội này cho phép học sinh và phụ huynh giao tiếp với các đại diện nhận đơn của các trường đại học.

Houston Hispanic Forum Career and Education Day, 14 tháng Hai, Brown Convention Center, 9g sáng – 3g chiều.

Sinh hoạt cả ngày này đem cho học sinh từ lớp 6 đến 12, phụ huynh, giám hộ, giáo chức, và các cố vấn một cơ hội để tìm hiểu về những ngành nghề xứng đáng, thủ tục nộp đơn đại học, cách trả tiền học phí, và nhiều điều khác.

Houston FAFSA Day, 19 tháng Hai, các trường trung học HISD, hãy liên lạc với trường để biết thời giờ

Học sinh và gia đình được mời để điền đơn “Free Application for Federal Student Aid” (FAFSA) sau khi tan trường cùng với các đại diện học khu là người sẽ giúp đỡ các em trong thủ tục để bảo đảm sự chính xác và không có sai sót..

Black College Expo, 28 tháng Hai, JW Marriott Houston, 10g sáng – 5g chiều

Các học sinh trung học và phụ huynh có thể giao tiếp với các đại học và cơ quan cung cấp học bổng, và ngay cả được nhận vào đại học và học bổng ngay tại chỗ. HISD hợp tác với “National College Resources Foundation” để cung cấp miễn phí sự tham dự và chuyên chở đến tổ chức này. Hãy kiểm điểm với nhà trường để biết thêm thông tin.