Học sinh trường HAIS đi nửa vòng thế giới để đền ơn

Với nhiều học sinh, dịp nghỉ mùa xuân thường có nghĩa thời gian rảnh rỗi ở bờ biển, chuyến đi xuyên bang, hay chỉ nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng học sinh của trường “Houston Academy for International Studies” dành thời giờ không đi họic để thi hành các kế hoạch thực tập ở quốc gia khác.

Mười hai học sinh và hai giáo chức đi kèm đã tham dự chương trình “Impact India” của tổ chức Rekha & Sudhir Puranik. Chương trình này có trụ sở ở trung tâm Vision International Learning Center của Puranik Foundation, một trường Anh ngữ ở đồng quê phục vụ trên 80 học sinh nghèo từ các làng quanh Pune, Ấn Độ.

Impact India được đề ra để dậy học sinh về lịch sử và văn hóa phong phú của Ấn, và đem cho các em một cái nhìn sáng suốt về cách làm thế nào những văn hóa khác biệt giải quyết các thử thách về xã hội và chính trị,” Giám Đốc Revati Puranik của tổ chức Rekha & Sudhir Puranik nói. “Trường này và tổ chức thì hoàn toàn hoạt động mà không có điện nước, là một môi trường lý tưởng để học sinh tham dự trong các hoạt động phục vụ chú trọng đến nguồn năng lực khác, đến nông nghiệp, và giáo dục.”

Các học sinh dậy Anh Văn cho các học sinh Ấn và làm công việc đồng áng cùng với dân làng. Các em còn học và cử hành các lễ đề cao văn hóa và truyền thống Ấn, và hình thành cuộc triển lãm nghệ thuật với các học sinh Ấn nói lên văn hóa Hoa Kỳ và Ấn.

“Em theo học trường HAIS vì những cơ hội như thế này,” Nora Berry học sinh lớp 11 nói. “Em muốn tham dự chuyến đi này để thấy thế giới và làm một vài điều có ý nghĩa trong dịp nghỉ mùa xuân.”

Học sinh cũng có một cơ hội để tìm hiểu những vấn đề liên quan đến sự phát triển, môi trường, sự nghèo nàn, và bất công xã hội từ một điểm ưu thế độc đáo và trở về nhà với một sự hiểu biết có sắc thái hơn về thế giới.

“Chuyến đi này là một cảm nghiệm đổi đời mà nó mở tâm trí em về những câu hỏi em là ai và em có thể làm gì để ảnh hưởng đến thế giới,” học sinh lớp 11 trường HAIS là Ashley Olvera nói thêm.