Các cuốn phim về STAAR do giáo chức thực hiện thúc giục học sinh thi cử

Các giáo chức và nhân viên trường Tiểu Học Gallegos và Trung Học Wheatley đã thực hiện các cuốn phim video để giúp học sinh chú trọng đến việc làm bài thi STAAR tuần này.

Các học sinh lớp bốn và năm trường Tiểu Học Gallegos đã xem các cuốn video này trong một tổ chức “STAAR Pep Rally” vào thứ Sáu, 27 tháng Ba.

“Chúng tôi may mắn có được một nhóm nhân viên nhiều sáng tạo, chăm chỉ dành 110 phần trăm cho học sinh,” hiệu trưởng trường Gallegos là Jessica Tejada nói.