Maria Moreno: Nhân Viên Gương Mẫu Tháng Tư 2015

Maria Moreno, Nhân Viên Gương Mẫu Tháng Tư, là một đại diện thông tin học sinh tại trường Tiểu Học Elmore, một chức vụ bà nắm giữ hai năm qua. Bà gia nhập Nhóm HISD trên 20 năm trước là người tính tiền trong nhà ăn trường Tiểu Học Gallegos, nhưng bà còn là phụ giáo và đại diện thông tin học sinh ở đó (trường sau này khoảng 18 năm).

Là một đại diện thông tin học sinh tại trường Elmore, bà Moreno chịu trách nhiệm gìn giữ mọi dữ kiện liên quan đến việc đăng ký, đi học đều, hạnh kiểm, và thành tích học vấn của học sinh. Vì việc tỉ mỉ gìn giữ hồ sơ, bà Moreno được sở Quy Định Liên Bang và Tiểu Bang yêu cầu bà tham dự trong một chương trình thí điểm được gọi là Certica, để phân tích dữ kiện học sinh và giữ hồ sơ chính xác. Bà luôn được coi là ‘không sai lầm’.

Bà Moreno sinh trưởng ở Houston và là một phần tử của Lớp 1978 trường Trung Học Austin. Bà sống ở Houston và thích đi xem xinê, dành thời gian cho cháu, và tham dự các sinh hoạt nhà thờ.

“Bà Moreno đơn độc đăng ký trên 200 học sinh trong thời gian một tuần lễ khi chuyển đổi từ học khu North Forest sang HISD,” Hiệu Trưởng Margarita Gardea nói thêm. “Bà là một phần tử cốt yếu để sắp xếp và cập nhật hồ sơ học sinh tại trường Elmore.”

“Bà Moreno luôn giúp các học sinh được biết chắc là đi học để các em có thể trổi vượt trong học vấn,” giáo chức mẫu giáo là Felicia Anderson giải thích. “Bà hỏi thăm học sinh hàng ngày, và gọi về nhà nếu không có mặt trong trường – và khi bà gọi, các em đi học.”