‘Roses and Knights’ chiếm hạng nhất trong cuộc thi rôbô

Các học sinh từ các trường “Young Women’s College Preparatory Academy” và “Mickey Leland College Preparatory Academy” đã thắng cuộc thi đầu tiên “National VEX Robotics Championship” của tổ chức “National Society of Black Engineers” cuối tuần qua ở Anaheim, California.

Nhóm hỗn hợp nam nữ, tự gọi là “Roses and Knights” (hoa hồng và hiệp sĩ), đã thắng giải quán quân sau chín hiệp không bị đánh bại theo sau là ba hiệp chung kết. Năm nữ và bốn nam học sinh này còn thắng giải Excellence Award vì thiết kế và thực hành rôbô hay nhất.

Nhóm này sẽ đại diện cho tổ chức “National Society of Black Engineers” trong cuộc thi World VEX Robotics Championship vào tháng Tư ở Louisville, Kentucky.