Hỗ trợ các học sinh tập sự buôn bán vào Ngày Nước Chanh, Chúa Nhật, 3 tháng Năm

Sinh hoạt năm nay có thêm sự ganh đua, kể cả các chiến dịch truyền thông xã hội

Đã gần một thập niên kể từ ngày “Lemonade Day” đầu tiên đến với Bayou City, và sau nhiều năm, hàng ngàn học sinh HISD đã tham dự cuộc thực tập hành năm để học cách khởi sự và điều hành một thương mãi.

Ngoài cuộc thi Nước Chanh Ngon Nhất, sinh hoạt năm nay sẽ cung cấp cho học sinh thêm một vài cơ hội để chiếm được vinh dự này, gồm một cuộc thi Best Stand được xác định một phần qua số “likes” trên truyền thông xã hội. Các cuộc thi khác cho giới trẻ gồm các cuộc thi Most Innovative Business Plan, Most Charitable Entrepreneur, Best Social Media Campaign.

Ngày Nước Chanh được dự định vào Chúa Nhật, 3 tháng Năm, 2015, và cuộc thi Nước Chanh Ngon Nhất Houston sẽ xảy ra tại bốn địa điểm sau trong ngày này:

“Dĩ nhiên, các giám khảo sẽ cho biết ý kiến riêng về nước ngon nhất, nhưng trong các loại khác, chúng tôi muốn thưởng cho những em nào tận tâm và sáng tạo,” Phó Giám Đốc của “Lemonade Day Houston” là Gabrielle Gunn nói. “Những cuộc thi này sẽ dựa một phần trên những câu chuyện được chia sẻ bởi các giáo chức, hiệu trưởng, học sinh, và khách hàng, do đó chúng tôi khuyến khích mọi người hãy đến và hỗ trợ những người trẻ ở Houston.”

Muốn biết đầy đủ danh sách các quầy nước chanh và địa điểm, vui lòng vào trang mang “Lemonade Day”.