Cảm ơn thầy cô trong Tuần Biết Ơn Giáo Chức 4–8 tháng Năm

Tham dự trong cuộc thi truyền thông xã hội NEA và có thể kiếm được $100 cho một giáo chức

Nếu quý vị có thể tính toán sổ sách, làm danh sách để đi chợ, hay ngay cả đọc được câu này, quý vị có một giáo chức để cảm ơn.

Các nhà giáo dục giúp chuẩn bị người trẻ cho thế giới người lớn – và với hơn 170 ngày hàng năm, các giáo chức HISD tiếp tục sứ mạng này – bằng cách dậy học sinh không chỉ biết những căn bản về đọc, viết, và làm toán, nhưng còn biết giải quyết những khó khăn, cách suy nghĩ hợp lý, và ngay cả biết cách kiên trì khi đối diện với khó khăn.

Dù họ giải thích cách tìm đáp số cho một bài toán đại số hay chỉ cho học sinh cách vung vợt đánh bóng chày cách đúng đắn, các giáo chức tận tụy với mọi trẻ em ở Houston, và HISD muốn mở rộng sự cảm ơn đến hơn 11,000 giáo chức đang phục vụ trong các lớp trong Tuần Biết Ơn Giáo Chức 4–8 tháng Năm, với sự chú ý đặc biệt đến ngày thứ Ba, 5 tháng Năm, Ngày Biết Ơn Thầy Cô.

Muốn biết thêm thông tin về Tuần Biết Ơn Giáo Chức, kể cả hàng chục ý tưởng về cách cảm ơn để học sinh và trường sử dụng, vui lòng vào trang mạng “National Education Association”.

Năm nay, tổ chức này còn mở một cuộc thi truyền thông xã hội, trong đó tham dự viên có thể kiếm được thẻ tặng quà trị giá $100 để trao cho các giáo chức họ ưa thích. Hãy vào trang mạng này để biết đầy đủ chi tiết.