Hãy tiến bộ nhiều về đọc sách mùa hè với các nguồn năng lớn trên mạng

Trước thời có Kindle và Internet, trẻ em nào muốn đọc sách mùa hè thì phải nài nỉ cha mẹ mua sách hay đến thư viện trong vùng.

Bây giờ, học sinh vẫn có thể ở trong một thư viện công cộng yên lặng và mát mẻ vào buổi chiều, nhưng những ngày mượn sách có giới hạn không còn nữa. Năm nay, học sinh HISD có thể tiến bộ về đọc sách mùa hè nhờ sự tận dụng hai nguồn năng lớn trên mạng: myONIstation.

Cả hai đều tuyệt đối miễn phí cho học sinh, và cả hai có thể chống với sự “tuột dốc mùa hè” đáng sợ, khi trẻ em mất sự tiến bộ học vấn đã đạt được bởi sự ù lì trong ba tháng giữa niên học thường lệ.

Hè năm trước, các học sinh HISD đã đọc trên 90,000 cuốn sách chỉ trong trang myON mà thôi, và kết quả là HISD mở rộng giao kèo với công ty này.

“Chúng tôi không thể theo dõi việc đọc sách trên giấy dễ dàng như qua myON,” Quản Lý Thư Viện Liz Philippi nói, “nhưng học sinh chúng tôi đọc rất nhiều trong hè qua. Trung bình khoảng 4.5 cuốn sách cho một học sinh (từ lớp Vườn Trẻ đến 11). Thật đáng kinh ngạc.”

Những học sinh nào đọc tối thiểu 10 cuốn trong myON từ 15 tháng Năm đến 4 tháng Chín sẽ được tự động tham dự cuộc bốc thăm trúng máy iPad mini. Và hai học sinh – một cấp tiểu học và một cấp trung học – nào đọc nhiều nhất trên toàn quốc, mỗi em sẽ được một máy iPad mini. Mười em vào chung kết trong mỗi nhóm sẽ được thẻ tặng quà $50 đồng. Và sau cùng, nếu học sinh chấm điểm và phê bình sách đọc, các em có thể được thẻ tặng quà $50 hay $100.

Muốn biết thêm chi tiết về cách đăng nhập Istation, vui lòng xem tờ đính kèm (.pdf). Hãy vào trang mạng của học khu “Summer Reading” để biết về myON, cũng như danh sách đề nghị, các hướng dẫn tham khảo mau chóng, và tổng hợp các liên mạng có các chương trình khác mà cũng có thưởng cho đọc sách mùa hè.