Các học sinh cử mừng việc đi học đều

Trường Trung Học Lee đã tổ chức “Perfect Attendance Outstanding Student Bash” (học sinh đi học đều) thường niên lần thứ năm vào ngày 21 tháng Năm, 2015. Trên 250 học sinh được vinh dự này vì đi học đều, có tiến bộ học vấn, và được bảng danh dự. Mỗi học sinh nhận được một giấy chứng nhận để ghi nhớ thành tích này.

Chủ đề năm nay là “superheros” (siêu anh hùng), và việc cử mừng gồm chụp hình, âm nhạc, bánh ngọt và kẹo. Thực phẩm và bánh kẹo được tặng bởi những bảo trợ của trường là Raising Cane’s, McDonald’s, Communities in Schools. Các học sinh nhận được 250 phiếu thực phẩm và chứng nhận từ Burger King, Shipley Donuts, Jack in the Box, Wendy’s, Raising Cane’s. Target tặng các phiếu mua đồ miễn phí, cũng như năm người tình nguyện giúp bầy biện và trang hoàng. Các bảo trợ khác là Walmart, Sam’s Club, Rotary Club of Sharpstown, và hiệu trưởng trường Lee là Jonathan Trinh. Trên 200 giải thưởng gồm thẻ tặng quà, dụng cụ điện tử, máy truyền hình, và PlayStations được bốc thăm.

“Việc cử mừng đi học đều giúp gia tăng việc đi học và giúp học sinh phấn khởi đến trường,” Hiệu Trưởng Trinh nói. Tỉ lệ học sinh đi học của trường Lee năm nay gia tăng đến 96.3 phần trăm.

Sinh hoạt này được tổ chức bởi giám đốc Kenya Washington, với sự giúp đỡ của Herlinda Pena và Lee’s Apollo Fellows.