Chương trình “Summer Bridge” chuẩn bị học sinh của “Futures Academy” được thành công

Hành trình từ trung học lên đại học đến một sự nghiệp thì có thể nhiều thách đố, nhưng chương trình Futures Academy của HISD đang giúp học sinh phát triển những khả năng cần thiết để đạt đến đó.

Chương trình “Summer Bridge” đang trang bị cho các học sinh lớp mười những kiến thức quan trọng trong các lãnh vực về quản lý thời gian, thành lập nhóm, giao tiếp, và quản lý tài chánh. Bốn khóa được dự trù cho tháng Sáu và các lớp này được dậy bởi cựu học sinh từ Futures Academy và  EMERGE.

“Một cách chúng tôi nghĩ thông điệp này sẽ có ảnh hưởng trên học sinh là có những cựu học sinh từ Futures Academy và EMERGE của HISD trở lại từ năm đầu đại học để dẫn dắt các khóa này,” Michael Love nói, ông là phục tá tổng giám đốc về Futures Academy. “Điều này cho phép học sinh trực tiếp học hỏi từ chúng bạn là những người vừa mới đi trên con đường giống như họ.”

Trong khóa bốn ngày này, học sinh tham dự trong các bài học cũng như thực tập để xem khả băng của mình. Vào cuối mỗi khóa, học sinh sẽ được trang bị với nhiều khả năng hữu ích, cũng như có những giao tiếp vững mạnh với các cựu học sinh Futures Academy, người dìu dắt, và chúng bạn từ khắp nơi trên học khu.

Chương trình này nhằm chuẩn bị tổng cộng 235 học sinh lên đại học và hơn nữa. Giảng viên Yessica Diaz, một cựu học sinh Futures và sinh viên Đại Học Texas A&M, giải thích rằng sự chuẩn bị bây giờ sẽ làm cho tương lai sáng lạn hơn.

“Đây là một cơ hội mà không phải mọi trẻ em ở Houton đều có,” Diaz nói, “Tôi đã không được có ai đó giống như những sinh viên này để nói chuyện với họ về đại học, do đó, sự kiện rằng tôi trở lại và giúp các em ra trường và tiến tới – đó là một món quà lớn; một cơ hội lớn.”

Các trường tham dự gồm Scarborough, Washington, Jones, Sterling, Long, Westside, Furr, và Kashmere.